2
shared

เลือกตั้ง 2562 : '7 พ.ย. - 7 มี.ค.' 120 วัน เส้นทาง ทษช.

10 เมษายน 2562 02:30 31
เรียกได้ว่าเส้นทาง พรรคไทยรักษาชาติ สู่ผลคำวินิจฉัยของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่มีคำสั่งยุบพรรค เป็นเส้นทางการเมืองที่อาจมองว่าสั้น เพราะจากการเริ่มต้นพรรค ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 7 มีนาคม รวมแล้วเพียง 120 วัน

 

เรียกได้ว่าเส้นทาง พรรคไทยรักษาชาติ สู่ผลคำวินิจฉัยของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่มีคำสั่งยุบพรรค เป็นเส้นทางการเมืองที่อาจมองว่าสั้น เพราะจากการเริ่มต้นพรรค ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 7 มีนาคม รวมแล้วเพียง 120 วันเท่านั้น โดยเราย้อนไปดูเส้นทางการเมืองของไทยรักษาชาติ