6
shared

"วิษณุ" เล็งใช้มติ ครม.คู่ พ.ร.บ.โรคติดต่อ แทน พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

30 พฤษภาคม 2563 15:07 464
"วิษณุ" เล็งใช้มติ ครม.คู่ พ.ร.บ.โรคติดต่อ แทน พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมาย ชี้หากยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน สามารถใช้มติ ครม.ควบคู่กับการใช้ พ.ร.บ.โรคติดต่อแทนได้

วันนี้ (30 พ.ค.63) นายวิษณุ เครืองาม   รองนายกรัฐมนตรี  เปิดเผยว่า พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้มอบหมายให้ตนเอง และพล.อ.สมศักดิ์ รุ่งสิตา เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ หรือ สมช. เสนอกฎหมายหรือมาตรการรองรับ หากมีการยกเลิกการบังคับใช้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 2548  หรือ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน เนื่องจากยังเป็นช่วงที่มีความละเอียดอ่อนต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งส่วนตัวเห็นว่า หากยกเลิกแล้ว เมื่อเกิดปัญหาซ้ำ ก็สามารถประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินได้อีกครั้ง ตามมาตรา 5 ของ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ที่บัญญัติว่า กรณีที่จำเป็นฉุกเฉินเร่งด่วน นายกรัฐมนตรีสามารถสั่งการเองได้ก่อน จากนั้น จึงไปขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีภายใน 3 วัน ไม่เช่นนั้นจะถือว่าประกาศสถานการณ์นั้นสิ้นสุดไป

ทั้งนี้ หากยกเลิกประกาศใช้แล้ว ต่อมาเกิดปัญหาแต่ไม่ถึงขั้นรุนแรงที่สุด ก็ไม่จำเป็นต้องประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ อีก แต่สามารถนำมาตรการอื่นมาใช้บังคับควบคู่กับ พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ที่ให้อำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งการได้ ซึ่งอาจเกิดความลักลั่นในบางกรณี ดังนั้น จึงอาจจะออกมติ ครม. มาอุดช่องโหว่ได้  

เกาะติดข่าวที่นี่
website: www.TNNThailand.com
facebook : TNNThailand
facebook live : TNN Live
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNThailand
Instagram : @tnn_online