3
shared

ในหลวง มีพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังอินเดีย บังกลาเทศ และปากีสถาน

28 พฤษภาคม 2563 20:24 75
ในหลวง มีพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังอินเดีย บังกลาเทศ และปากีสถาน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัย ไปยังสาธารณรัฐอินเดีย สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ และสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน

วันนี้ (28 พ.ค.63) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัย ไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินเดีย และประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ กรณีเกิดพายุไซโคลนที่รัฐเบงกอลตะวันตกและพื้นที่ใกล้เคียงของสาธารณรัฐอินเดีย รวมถึงภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต้ของสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 ความว่า

ฯพณฯ ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินเดีย กรุงนิวเดลี 

ข้าพเจ้ารู้สึกเศร้าเสียใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบว่า เกิดอุทกภัยและความเสียหายรุนแรงจากพายุไซโคลนอำพันในหลายพื้นที่ของรัฐเบงกอลตะวันตก ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและผู้ที่ต้องอพยพออกจากพื้นที่เป็นจำนวนมาก ทั้งยังปรากฎความเสียหายเป็นบริเวณกว้างต่อทรัพย์สินและโครงสร้างพื้นฐาน ในนามของประชาชนชาวไทย ข้าพเจ้าขอแสดงความเสียใจอย่างจริงใจมายังท่าน และประชาชนชาวอินเดียผู้ประสบความทุกข์และความสูญเสียจากภัยพิบัติครั้งนี้

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

*******************************************

ฯพณฯ ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ กรุงธากา

ข้าพเจ้ารู้สึกเศร้าเสียใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบว่า เกิดอุทกภัยรุนแรงจากพายุไซโคลนอำพัน ทางภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต้ของสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและผู้ที่ต้องอพยพออกจากพื้นที่เป็นจำนวนมาก ทั้งยังก่อให้เกิดความเสียหายเป็นบริเวณกว้างต่อทรัพย์สินและโครงสร้างพื้นฐาน ข้าพเจ้าขอแสดงความเสียใจอย่างจริงใจมายังท่านและผู้ประสบความทุกข์และความสูญเสียจากภัยพิบัติครั้งนี้

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

*******************************************

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์น แสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน กรณีเครื่องบินพาณิชย์ของสายการบิน Pakistan International Airlines ประสบอุบัติเหตุตกในเขตชานเมืองใกล้ท่าอากาศยานเมืองการาจี แคว้นซินด์ สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 ข้อความว่า

ฯพณฯ ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน กรุงอิสลามาบัด 

ข้าพเจ้ารู้สึกเศร้าสะเทือนใจอย่างยิ่ง ที่ได้ทราบข่าวเครื่องบินของสายการบินปากีสถานอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์ไลนส์ ตกที่เมืองการาจี ทำให้มีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมาก ข้าพเจ้าขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมายังท่าน และผู้ประสบความทุกข์และความสูญเสียจากเหตุการณ์ร้ายแรงครั้งนี้

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

เกาะติดข่าวที่นี่
website: www.TNNThailand.com
facebook : TNNThailand
facebook live : TNN Live
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNThailand
Instagram : @tnn_online