1
shared

RATCHคว้างานในลาว

27 พฤษภาคม 2563 18:32 75
RATCHคว้างานในลาว

RATCH เผย ราช-ลาว เซอร์วิส บริษัทย่อย คว้างานและบํารุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังน้ำ มูลค่างาน 36 ล้าน

บริษัท ราช กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) หรือ RATCH แจ้งตลาดหลักทรัพย์ ว่า บริษัท ราช-ลาว เซอร์วิส จํากัด บริษัทย่อย ได้เข้าทําสัญญาให้บริการจัดหาบุคลากรเพื่อไปปฏิบัติงานเดินเครื่อง และบํารุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำเงี้ยบ 1 ใน สปป.ลาว กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 

โดยมีมูลค่าสัญญาเป็นเงินจํานวน 36.67 ล้านบาท เป็นระยะเวลา 58 เดือน นับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2563 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2558 โดยมีกําหนดช่าระค่าบริการเป็นรายเดือน 

เกาะติดข่าวที่นี่
website: www.TNNThailand.com 
facebook : TNNThailand
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNThailand
Youtube Official : TNNThailand

icon tagแท็กที่เกี่ยวข้อง