1
shared

ตทล.สั่งห้ามซื้อขายหุ้นAEC

25 พฤษภาคม 2563 14:36 148
ตทล.สั่งห้ามซื้อขายหุ้นAEC

ตลาดหลักทรัพย์ฯขึ้น SP สั่งห้ามซื้อขายหุ้น บล.เออีซี หลังมีเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิติดลบ จน ก.ล.ต.ระงับการดำเนินธุรกิจ

ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ขึ้นเครื่องหมาย "H" หลักทรัพย์ของบริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน) (AEC) ตั้งแต่เวลา 10.10 น. ของวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 เนื่องจาก AEC มีเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ (NC) ต่ำกว่าศูนย์ติดต่อกันเกิน 5 วันทำการ จึงเป็นเหตุให้บริษัทต้องระงับการดำเนินธุรกิจตามเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และสำนักงาน ก.ล.ต. ขอให้บริษัทชี้แจงการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวนั้น เนื่องจากAEC ยังไม่ได้ชี้แจงการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาข้างต้น 

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงยังคงห้ามการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท โดยขึ้นเครื่องหมาย "SP" หลักทรัพย์ของ AEC ตั้งแต่การซื้อขายหลักทรัพย์รอบบ่ายของวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าบริษัทจะชี้แจงข้อมูลดังกล่าวอย่างครบถ้วนและชัดเจน

เกาะติดข่าวที่นี่
website: www.TNNThailand.com 
facebook : TNNThailand
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNThailand
Youtube Official : TNNThailand