4
shared

คนพิจิตรไม่ทิ้งกัน แบ่งปันน้ำใจ แจกไข่ไก่ช่วยผู้กระทบโควิด

23 พฤษภาคม 2563 20:43 468
คนพิจิตรไม่ทิ้งกัน แบ่งปันน้ำใจ แจกไข่ไก่ช่วยผู้กระทบโควิด

พิจิตรพื้นที่สีขาวไม่พบผู้ป่วยติดโควิด-19 ขณะที่ครอบครัวภัทรประสิทธิ์ แบ่งปันน้ำใจแจกไข่ไก่หนึ่งแสนฟอง บรรเทาความเดือดร้อนผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19

วันที่ 23 พฤษภาคม 2563 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 พื้นที่จังหวัดพิจิตร เป็นพื้นที่หนึ่งในประเทศไทย ที่ปลอดจากผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เนื่องจากคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อระดับจังหวัด มีมาตรการป้องกันและตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงอย่างเข้มข้น ดังนั้นวันนี้ ครอบครัวภัทรประสิทธิ์ นำโดยคุณแม่วิไลลักษ์ ภัทรประสิทธิ์ และ พ.ต.อ.กฤษฏา ภัทรประสิทธิ์  พร้อมด้วยทีมพัฒนาจังหวัดพิจิตร ห่วงใยประชาชนชาวพิจิตร จัด โครงการคนพิจิตรไม่ทิ้งกัน แบ่งปันน้ำใจ”  โดยนำไข่ไก่เบอร์ 2 และบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป มาแจกจ่ายให้ประชาชน จำนวน 10 หมู่บ้าน 360 ครัวเรือน ของตำบลย่านยาว อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร เพื่อเป็นการแบ่งปัน และช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 

 

พ.ต.อ.กฤษฎา ภัทรประสิทธิ์ กล่าวว่าในนามครอบครัวภัทรประสิทธิ์ และกลุ่มจิตอาสาได้จัดโครงการแบ่งปันน้ำใจช่วยเหลือชาวพิจิตรด้วยกัน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 โดยนำบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปและไข่ไก่ ออกแจกจ่ายแบ่งปันผู้ที่ได้รับผลกระทบ ผู้มีรายได้น้อย ครอบครัวที่ขาดแคลนยากไร้ ครอบครัวผู้ป่วยติดเตียง  โดยแจกจ่ายไปตามหมู่บ้านและตำบลต่างๆในพื้นที่จังหวัดพิจิตร ทุกตำบล รวมทั้งแจกจ่ายครอบครัวของกลุ่มจิตอาสา และสมาชิก อสม. ที่อาสาตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงที่มีส่วนร่วมในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในครั้งนี้ด้วย ซึ่งได้แจกไข่ไก่ไปทั้งหมดกว่า 1 แสนฟอง โดยมีเป้าหมายทั้งจังหวัด รวม 2 แสนฟองหรือจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย ทั้งนี้การแบ่งปันดังกล่าวดำเนินมาตรการตรวจคัดกรองและรักษาระยะห่างทางสังคมตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด