5
shared

ประกันสังคม เปิดขั้นตอนอุทธรณ์เงินเยียวยาว่างงานจากโควิด-19

22 พฤษภาคม 2563 11:36 1541
ประกันสังคม เปิดขั้นตอนอุทธรณ์เงินเยียวยาว่างงานจากโควิด-19

เปิดขั้นตอนยื่นอุทธรณ์เงิน ประกันสังคม เยียวยาผู้ว่างงานจากโควิด-19 ที่ถูกปฏิเสธหรือยังไม่ได้รับเงินทดแทน

วันนี้ ( 22 .. 63 ) ศูนย์ข้อมูล COVID-19 ได้โพสต์ข้อความ ขั้นตอนยื่นอุทธรณ์เงิน ประกันสังคม โดยระบุว่า 


เปิดศูนย์อุทธรณ์เงินประกันสังคมผู้ว่างงานจากโควิด-19ข่าวดีสำหรับผู้ประกันตนที่ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัยในสถานการณ์โรคโควิด-19 แล้วได้รับการปฏิเสธหรือยังไม่ได้รับเงินทดแทน


ขณะนี้สำนักงานประกันสังคมได้เปิดศูนย์อุทธรณ์ รับเรื่องราวร้องทุกข์ เพื่อแก้ปัญหาให้กับลูกจ้าง นายจ้างครบ จบในที่เดียวแล้ว โดยสามารถยื่นเรื่องได้ที่สำนักงานประกันสังคมในทุกพื้นที่ ทุกจังหวัด รวมถึงสำนักงานประกันสังคมสำนักงานใหญ่ .นนทบุรี ในวันและเวลาทำการ 08.00 - 18.00 .


สำหรับผู้ประกันตนที่กำลังจะยื่นขอรับสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัย เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว ขอให้ปฏิบัติ ดังนี้


1. ตรวจสอบบัญชีธนาคารของตนเองว่าบัญชีนั้นยังสามารถใช้งานได้

2. ตรวจทานข้อมูลเลขที่บัญชีธนาคารให้ถูกต้องในการยื่นขอรับสิทธิ

3. หากนายจ้างสามารถเป็นฝ่ายรวบรวมแบบขอรับสิทธิประโยชน์ของ

ลูกจ้าง พร้อมหนังสือรับรองการหยุดงานของนายจ้างเพื่อยื่นต่อสำนักงานประกันสังคม จะเกิดความรวดเร็วยิ่งขึ้น


การติดต่อศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ฯขอให้เตรียมเอกสาร ดังนี้


1. บัตรประจำตัวประชาชน

2. เอกสารหลักฐานต่างๆ เพื่อประกอบการพิจารณา (ถ้ามี) เช่น เอกสารรับรองการหยุดงานของนายจ้าง, หนังสือปฏิเสธการขอรับสิทธิประโยชน์จากสำนักงานประกันสังคม

3. สำเนาหน้าบัญชีธนาคาร

4. ข้อมูลที่สอบถามเพิ่มเติม เช่น หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อของนายจ้าง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เฟซบุ๊กเพจสำนักงานประกันสังคม https://web.facebook.com/ssofanpage/ หรือ โทร. 1506 ตลอด 24 ชั่วโมง


เกาะติดข่าวที่นี่ 

website: www.TNNThailand.com  

facebook : TNNThailand 

twitter : @TNNThailand 

Line : @TNNThailand 

Youtube Official : TNNThailand