2
shared

'นายกอ๊อด' ขอความเห็นใจรัฐบาลช่วยปลดล็อคแข่งฟุตบอล

21 พฤษภาคม 2563 16:07 341
'นายกอ๊อด' ขอความเห็นใจรัฐบาลช่วยปลดล็อคแข่งฟุตบอล

สมาคมฯ ขอให้ นายกรัฐมนตรี พิจารณาออกข้อกำหนดผ่อนคลายการบังคับใช้บางมาตรการในการป้องกันและการแพร่ระบาด ชี้แจงฟุตบอลหยุดแข่ง เสียหายกว่า 5 พันล้านบาท

วันนี้ (21 พ.ค. 63) ตามที่ สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ได้ยื่นหนังสือเรื่องขออนุมัติจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลอาชีพแบบไม่มีแฟนบอลเข้าชมการแข่งขัน ไปถึง นายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา


ต่อมา ได้รับแจ้งจาก สำนักงานเลขาธิการศูนย์ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19  ว่าการแข่งขันกีฬาฟุตบอลอาชีพแบบปิด ยังเป็นกีฬาที่เอื้อให้เกิดการรวมกลุ่มของคนดูจำนวนมาก มีโอกาสสัมผัสตัวหรือเกิดการแพร่เชื้อ และยังอยู่ในช่วงการเฝ้าระวังเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดมิให้กลับมาอีกรอบ โดยจะประเมินสถานการณ์เพื่อนำไปสู่มาตรการผ่อนปรนที่เหมาะสมต่อไป


สมาคมฯ ขอเรียนว่า การหยุดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลอาชีพตามข้อกำหนดส่งผลกระทบต่อวงการกีฬาฟุตบอลอย่างกว้างขวาง ประเมินแล้วเป็นเงินไม่น้อยกว่า 5,000 ล้านบาท สมาคมฯ ได้ยึดถือปฏิบัติตามข้อกำหนดอย่างเคร่งครัดตลอดมา บัดนี้ นายกรัฐมนตรี ได้ออกข้อกำหนดผ่อนคลายการบังคับใช้บางมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แล้ว และสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคสำหรับประเทศไทยในห้วงเวลานี้ได้ลดลงแล้ว หากได้ใช้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 กำหนด สำหรับการแข่งขันฟุตบอล เชื่อว่าจะสามารถป้องกันการกลับมาแพร่ระบาดของโรคได้ 


อนึ่ง ในการจัดการแข่งขัน สมาคมฯ ต้องกำหนดตารางการแข่งขันล่วงหน้าแจ้งให้สโมสรสมาชิกทราบเพื่อจะได้เตรียมทีม เรียกนักกีฬาเพื่อเข้าแคมป์ทำการฝึกซ้อมล่วงหน้าอย่างน้อย 2 เดือนก่อนเข้าทำการแข่งขัน พร้อมกันนั้นต้องเตรียมสนามและสถานที่จัดการแข่งขันให้ได้มาตรฐานตามระเบียบการแข่งขันและตามมาตรการป้องกันโรคตามคำสั่งของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 ด้วย ซึ่งทางราชการสามารถเข้าทำการตรวจสอบได้ สมาคมฯ และสโมสรสมาชิก จักได้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ต่อไป 


ดังนั้น เพื่อการแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ สังคม และการดำเนินชีวิตของผู้เกี่ยวข้อง สมาคมฯ จึงใคร่ขอให้ท่านนายกรัฐมนตรี ได้โปรดพิจารณาออกข้อกำหนดผ่อนคลายการบังคับใช้บางมาตรการในการป้องกันและการแพร่ระบาด และขอได้โปรดพิจารณาให้สมาคมฯได้ทราบเป็นการล่วงหน้าด้วย


สำหรับ ปฏิทินการแข่งขันฟุตบอลลีกอาชีพ และฟุตบอลถ้วยรายการต่างๆ ในฤดูกาล 2563 กำหนดไว้ดังนี้ 

ฟุตบอลไทยลีก 1 : เริ่มกลับมาแข่งขัน 12 กันยายน 2563 ปิดฤดูกาล 15 พฤษภาคม 2564 

ฟุตบอลไทยลีก 2 : เริ่มกลับมาแข่งขัน 12 กันยายน 2563 ปิดฤดูกาล 25 เมษายน 2564 (รอบเพลย์ออฟ 2-23 พฤษภาคม 2564) 

ฟุตบอลไทยลีก 3 : เริ่มกลับมาแข่งขัน 3 ตุลาคม 2563 ปิดฤดูกาล 28 กุมภาพันธ์ 2564 (รอบแชมเปี้ยนส์ลีก 6 มีนาคม -25 พฤษภาคม 2564) 

ฟุตบอลเอฟเอ คัพ : รอบแรก 30 กันยายน 2563 รอบชิงชนะเลิศ 22 พฤษภาคม 2564 

ฟุตบอลลีก คัพ : รอบสอง 21 ตุลาคม 2563 รอบชิงชนะเลิศ 1 พฤษภาคม 2564