4
shared

เลือกตั้ง 2562 : หัวหน้า คสช. เป็น จนท.อื่นของรัฐหรือไม่?

10 เมษายน 2562 02:30 127
เลือกตั้ง 2562 : หัวหน้า คสช. เป็น จนท.อื่นของรัฐหรือไม่?

ประเด็นหัวหน้า คสช.ถือเป็น"เจ้าหน้าที่อื่นของรัฐหรือไม่?" ยังเป็นคำถามที่ยังมีผู้ตั้งข้อสงสัย และยื่นผ่านองค์กรต่างๆ เพื่อหาคำตอบ

 

ประเด็นหัวหน้า คสช.ถือเป็น"เจ้าหน้าที่อื่นของรัฐหรือไม่?" ยังเป็นคำถามที่ยังมีผู้ตั้งข้อสงสัย และยื่นผ่านองค์กรต่างๆ เพื่อหาคำตอบ รายละเอียดเรื่องนี้เป็นอย่างไร ไปติดตามกับคุณมนตรี จอมพันธ์

icon tagแท็กที่เกี่ยวข้อง