2
shared

'8 วันหนีตาย' แก๊งปล้นรถขนเงินก่อนถูกวิสามัญ

10 เมษายน 2562 02:30 103
หลังการวิสามัญ 'นายกอล์ฟ' ผู้ต้องหาชิงเงินจากรถขนเงิน ตำรวจอยู่ระหว่างการขยายผลแหล่งกบดานของนายกอล์ฟตลอด 8 วันที่ผ่านมาที่มีไม่น้อยกว่า 7 จุด

 

 

หลังการวิสามัญ 'นายกอล์ฟ' ผู้ต้องหาชิงเงินจากรถขนเงิน ตำรวจอยู่ระหว่างการขยายผลแหล่งกบดานของนายกอล์ฟตลอด 8 วันที่ผ่านมาที่มีไม่น้อยกว่า 7 จุด นอกเหนือจากการติดตามเงินกว่า 4 ล้านบาทตามแหล่งกบดานต่างๆ แล้ว ตำรวจเชื่อว่ามีผู้ที่ช่วยเหลือนายกอล์ฟในการหลบหนี

icon tagแท็กที่เกี่ยวข้อง