2
shared

คลัง จ่อ จ่ายเยียวยาโควิด-19 ผู้พิการ 29 พ.ค.นี้

21 พฤษภาคม 2563 09:39 249
คลัง จ่อ จ่ายเยียวยาโควิด-19 ผู้พิการ 29 พ.ค.นี้

กระทรวงการคลัง โดย กรมบัญชีกลาง เตรียมจ่ายเยียวยาโควิด-19 คนพิการ ผ่าน e-Social Welfare 29 พ.ค.63 นี้

วันนี้ ( 21 พ.ค.63)  นางสาววิลาวรรณ พยาน้อย รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ตามที่เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยรัฐบาลได้มีมาตรการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบหลายมาตรการ และคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ได้มีมติให้ช่วยเหลือคนพิการที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 คนละ 1,000 บาท จำนวน 1 ครั้ง

สำหรับ หลักเกณฑ์ จะต้องเป็นคนพิการที่จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ และลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยความพิการต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกรมบัญชีกลางทำหน้าที่จ่ายเงินให้แก่ผู้มีสิทธิ ผ่านระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-Social Welfare) ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้นประมาณ 1.99 ล้านราย แบ่งเป็น ผู้มีสิทธิที่มีข้อมูลจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 1,898,357 ราย กรุงเทพมหานคร 87,359 ราย และเมืองพัทยา 1,286 ราย

ทั้งนี้ กรมบัญชีกลางได้เตรียมความพร้อมสำหรับการจ่ายเงินช่วยเหลือดังกล่าว โดยได้รับความร่วมมือจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา ในการส่งข้อมูลของผู้มีสิทธิ เพื่อนำมาตรวจสอบข้อมูลการจ่ายเงิน และข้อมูลบุคคลที่มีชีวิตจากกรมการปกครอง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 ซึ่งเมื่อได้รับการยืนยันข้อมูลจากกรมการปกครองแล้ว กรมบัญชีกลางสามารถจ่ายเงินให้แก่ผู้มีสิทธิได้ในวันที่ 29 พฤษภาคมนี้  โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิ หรือบัญชีผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้มีสิทธิ

กรณีที่ผู้มีสิทธิรับเงินสด ติดต่อรับได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำหรับผู้มีสิทธิที่ยังไม่ได้รับเงินในวันที่ 29 พฤษภาคม ซึ่งเป็นกลุ่มที่ไม่ได้รับเบี้ยความพิการในฐานข้อมูลของกรมบัญชีกลาง รวมถึงผู้ที่ไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีได้เนื่องจากข้อมูลคลาดเคลื่อน สามารถสอบถามได้ที่กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เพื่อดำเนินการขอรับเงินต่อไป


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

- เปิดช่องทางร้องเรียนเยียวยา 5,000 บ. "เราไม่ทิ้งกัน" เพิ่มเติม

- โอน " เยียวยาเกษตรกร " 3 วัน 1.4 หมื่นล้านบาทแล้ว


เกาะติดข่าวที่นี่
website: www.TNNThailand.com 
facebook : TNNThailand
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNThailand
Youtube Official : TNNThailand