4
shared

'ชวน' เชื่อมั่นมาตรการระยะห่างสภาฯ ไม่ต้องใช้ฉากกั้นระหว่างที่นั่งส.ส.

20 พฤษภาคม 2563 15:49 172
'ชวน' เชื่อมั่นมาตรการระยะห่างสภาฯ ไม่ต้องใช้ฉากกั้นระหว่างที่นั่งส.ส.

'ชวน' เชื่อมั่นมาตรการระยะห่างสภาฯ ไม่ต้องใช้ฉากกั้นระหว่างที่นั่งส.ส. เพื่อป้องกันละอองฝอย

วันนี้ (20พ.ค.63) นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฏร ตรวจความพร้อมการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ในห้องประชุมพระสุริยัน ซึ่งเป็นห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎรโดย นายแพทย์สุกิจ อัถโถปกรณ์ ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร เสนอใช้ฉากกั้นอะคริลิคกั้นระหว่างที่นั่ง ส.ส. เพื่อป้องกันละอองฝอย ระหว่างการทำหน้าที่ หรือการอภิปราย แต่นายชวน เห็นว่า ยังไม่มีความจำเป็น และเป็นการสิ้นเปลืองงบประมาณ เพียงแต่หากปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล ก็น่าจะสามารถป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้อยู่แล้ว รวมถึงเครื่องวัดอุณหภูมิ ก็สามารถวัดอุณหภูมิคัดกรองบุคคลได้ ก็น่าจะมีวามปลอดภัยในระดับหนึ่ง พร้อมย้ำว่า การ มาตรการต่าง ๆ เหล่านี้ จะใช้เป็นมาตรฐานตลอดสมัยการประชุมสามัญประจำปีครั้งที่ 1 ปี 2563 ทั้ง 120 วัน

ส่วนการกำหนดกรอบเวลาการประชุมพิจารณาพระราชกำหนดที่เกี่ยวข้องกับเงินกู้ทั้ง 3 ฉบับในวันที่ 27 พฤษภาคมนี้ เพื่อแก้ไขสถานการณ์โควิด-19 ที่คณะรัฐมนตรีประกาศใช้แล้วนั้น นายชวน ย้ำว่า ในวันที่ 22 พฤษภาคมนี้ จะหารือกับตัวแทนพรรคการเมืองถึงระยะเวลาการอภิปรายว่าจะให้เสร็จสิ้นภายในเวลา 20.00 น. เพื่อให้ทันกับช่วงเวลาเคอร์ฟิว ห้ามออกนอกเคหสถาน ส่วนจำนวนวันการอภิปรายเบื้องต้นกำหนดไว้ 2 วัน แต่หากไม่เพียงพอก็สามารถขยายวันอภิปรายได้

เกาะติดข่าวที่นี่
website: www.TNNThailand.com 
facebook : TNNThailand
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNThailand
Youtube Official : TNNThailand