6
shared

การบินไทย ชี้แจงบอร์ดไม่ได้มีมติให้ยื่นศาลล้มละลาย

17 พฤษภาคม 2563 12:39 382
การบินไทย ชี้แจงบอร์ดไม่ได้มีมติให้ยื่นศาลล้มละลาย

การบินไทย แจงบอร์ดไม่มีมติให้ยื่นศาลล้มละลาย ระบุแผนฟื้นฟูอยู่ระหว่างนำเสนอต่อครม.เพื่อพิจารณากำหนดแนวทาง

วันนี้ (17พ.ค.63) ฝ่ายภาพลักษณ์และสื่อสารองค์กร บมจ. การบินไทย ชี้แจงที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 15 พ.ค.ที่ผ่านมา ไม่ได้มีมติให้ยื่นเรื่องต่อศาลล้มละลายตามที่ปรากฏเป็นข่าวในสื่อบางฉบับ และในสื่อสังคมออนไลน์ การบินไทย ขอชี้แจงว่าไม่เป็นความจริง บริษัทฯ ขอยืนยันว่ามติคณะกรรมการบริษัทฯ ไม่เป็นไปตามข่าวที่นำเสนอแต่อย่างใด

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดทำแผนฟื้นฟูแล้วเสร็จ และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 17 เม.ย.63 ซึ่งคณะกรรมการนโยบายและกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจ (คนร.) ได้พิจารณาแผนฟื้นฟู การบินไทย ดังกล่าว เมื่อวันที่ 29 เม.ย.63 โดยขณะนี้แผนฟื้นฟูของบริษัทฯ อยู่ระหว่างนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณากำหนดแนวทางการฟื้นฟู การบินไทย ต่อไป


เกาะติดข่าวที่นี่
website: www.TNNThailand.com 
facebook : TNNThailand
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNThailand
Youtube Official : TNNThailand