3
shared

"พิพัฒน์"เล็งของบ 2 หมื่นลบ. ฟื้นท่องเที่ยวจากโควิด-19

16 พฤษภาคม 2563 17:09 244
"พิพัฒน์"เล็งของบ 2 หมื่นลบ. ฟื้นท่องเที่ยวจากโควิด-19

 กระทรวงท่องเที่ยวฯ เตรียมชงแผนฟื้นฟูท่องเที่ยวเข้าครม.หลังคลายล็อกโควิด คาดใช้งบ 1-2 หมื่นล้านบาท ซ่อม-สร้างแหล่งท่องเที่ยว โดยเฉพาะการท่องเที่ยววิถีใหม่ หรือ New normal  เพื่อเป็นกลไกฟื้นฟูเศรษฐกิจ

วันนี้ (16 พ.ค.63) น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา  ได้เตรียมแผนฟื้นฟูการท่องเที่ยวร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.)  รองรับเมื่อสถานการณ์การโรคโควิด-19 คลี่คลายลงแล้ว   เพื่อฟื้นฟูภาคการท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสให้กลับมาสร้างรายได้ ช่วยกระตุ้นระบบเศรษฐกิจโดยเร็ว   โดยการท่องเที่ยวหลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลายลง  มีแผนการฟื้นฟูที่จะรองรับการใช้ชีวิตตามวิถีใหม่ หรือ New normal ซึ่งต้องให้ความสำคัญกับสุขภาพความสะอาด และความปลอดภัยเป็นหลัก พร้อมนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกในหลายๆด้าน

นอกจากนี้  ในแผนการฟื้นฟูการท่องเที่ยว ยังเน้นการท่องเที่ยวชุมชน  เพื่อช่วยกระจายรายได้  เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานราก สร้างความแข็งแกร่งอย่างยั่งยืน  โดยแผนฟื้นฟูการท่องเที่ยวนี้  สอดคล้องกับแผนแม่บทในยุทธศาสตร์ชาติ  ประเด็นเศรษฐกิจฐานราก ที่จะมุ่งส่งเสริมเศรษฐกิจระดับชุมชนท้องถิ่น  ให้มีความเข้มแข็ง  มีศักยภาพในการแข่งขัน สามารถพึ่งพาตนเองได้ ซึ่งจะช่วยก่อให้เกิดการยกระดับมาตรฐานการครองชีพและความเป็นอยู่ของประชาชนในชุมชนให้ดีขึ้น

ทั้งนี้ งบประมาณที่ใช้ จะอยู่ภายใต้ พ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน 1 ล้านล้านบาท  ในส่วนของการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม 400,000 ล้านบาท  โดยเบื้องต้นในการฟื้นฟูการท่องเที่ยว คาดว่า จะต้องใช้เงินประมาณ 1-2 หมื่นล้านบาท เพื่อดำเนินการฟื้นฟูทั้งการซ่อมและสร้างแหล่งท่องเที่ยว โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา จะเสนอคณะรัฐมนตรี อนุมัติต่อไป ซึ่งหวังว่า  หลังโรคโควิด-19 คลี่คลายลง ภาคการท่องเที่ยวจะช่วยให้ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนดียิ่งขึ้นอีกครั้ง


เกาะติดข่าวที่นี่
website: www.TNNThailand.com 
facebook : TNNThailand
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNThailand
Youtube Official : TNNThailand