2
shared

ปิดรับขึ้น-ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร รับ เงินเยียวยาโควิด-19 16.30 น. วันนี้

15 พฤษภาคม 2563 15:30 296
ปิดรับขึ้น-ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร รับ เงินเยียวยาโควิด-19  16.30 น. วันนี้

กรมส่งเสริมการเกษตร แจ้งปิดรับขึ้นทะเบียนเกษตรกร- ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร โครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  เวลา 16.30 น. ของวันนี้ 

วันนี้ (15 พ.ค.63) นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ตามที่กรมส่งเสริมการเกษตรได้เปิดรับขึ้น หรือ ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร (ด้านพืช) ณ สำนักงานเกษตรอำเภอทุกแห่งทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 1 – 15 พฤษภาคม 2563 ซึ่งจะปิดรับขึ้น หรือ ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรแล้ว ในวันนี้ (15 พฤษภาคม 2563) เวลา 16.30 น.  เพื่อรวบรวมรายชื่อเกษตรกรที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการช่วยเหลือเกษตรกร   ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

โดยในขั้นตอนต่อไป กรมฯ จะส่งข้อมูลให้สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ดำเนินการคัดกรอง ภายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 และส่งให้กระทรวงการคลังพิจารณาจ่ายเงิน  ผ่านธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) เป็นเกษตรกรรอบต่อไป

สำหรับ เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรที่มีสิทธิ์คือ เกษตรกรที่ปรับปรุงล่าสุดปีการผลิต 2562/2563 สามารถตรวจสอบสถานะความเป็นเกษตรกร ของกรมส่งเสริมการเกษตร ได้ที่ http://farmer.doae.go.th/

ในช่วงที่ผ่านมาสำนักงานเกษตรอำเภอทุกแห่ง มีเกษตรกรส่งเอกสารมาขึ้น  ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ประมาณ 100-300 ชุดต่อวัน   ซึ่งทางสำนักงานเกษตรอำเภอ   สามารถบริหารจัดการและบันทึกข้อมูลเกษตรกรเข้าระบบได้ครบถ้วนแบบวันต่อวัน ดังนั้น  เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการนำข้อมูลเข้าระบบ ขอให้เกษตรกรเชื่อมั่นว่า  ชื่อของท่านจะไม่ตกหล่น   หากปฏิบัติตามคำแนะนำของเกษตรอำเภอ  กรอกเอกสารให้ถูกต้อง และเตรียมเอกสารประกอบแนบมาครบถ้วนแล้ว 

ทั้งนี้ เกษตรกรสามารถติดตามผลการโอนเงินได้จากเว็บไซต์ของ ธกส. www.เยียวยาเกษตรกร.com หรือตู้ปรับสมุดหน้า ธ.ก.ส. ทั่วประเทศ และจากตู้ ATM ได้ทุกธนาคารข่าวที่เกี่ยวข้อง

- เช็กก่อน!ลงทะเบียน www.เยียวยาเกษตรกร.com แต่มีสิทธิไม่ผ่านเกณฑ์   

- พร้อมโอน!ธ.ก.ส.เริ่มจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกรกลุ่มแรก 6.7 ล้านราย

- วันนี้รับเงินล็อตแรก 1 ล้านคน เช็กผลโอนเงินที่ www.เยียวยาเกษตรกร.com


เกาะติดข่าวที่นี่
website: www.TNNThailand.com 
facebook : TNNThailand
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNThailand
Youtube Official : TNNThailand