15
shared

www.เยียวยาเกษตรกร.com เช็กสถานะ ขึ้นแบบนี้ได้เงินชัวร์!

15 พฤษภาคม 2563 13:17 2404
www.เยียวยาเกษตรกร.com เช็กสถานะ ขึ้นแบบนี้ได้เงินชัวร์!

www.เยียวยาเกษตรกร.com ตรวจสอบสถานะรับเงินเยียวยาเกษตรกร ขึ้นแบบนี้ได้รับเงินชัวร์ เริ่มวันนี้วันแรก!

วันนี้ ( 15 พ.ค. 63 ) วันนี้ ( 15 พ.ค. 63 )จากกรณี ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. จะเปิดให้เกษตรกรที่ผ่านการตรวจสอบสิทธิได้รับเงิน "เยียวยาเกษตรกร" ตรวจสอบสถานะโอนเงินผ่านทางเว็บไซต์ www.เยียวยาเกษตรกร.com ได้ในวันนี้   15 พฤษภาคม 2563   ตั้งแต่ 08.30 น. เป็นต้นไป


ทั้งนี้ เกษตรกรกลุ่มแรก ที่ผ่านการตรวจสอบสิทธิ์ผ่าน www.เยียวยาเกษตรกร.com  และได้ รับเงินเยียวยาล่าสุดมีจำนวน 6.77 ล้านคน และจะมีการโอนวันนี้วันแรก 1 ล้านราย และจะทยอยโอนให้ต่อเนื่องทุกวัน


สำหรับคนที่ได้รับเงินเยียวหลังจากลงทะเบียนและตรวจสอบผ่าน www.เยียวยาเกษตรกร.com   สถานะจะขึ้นเป็นตัวหนังสือสีเขียว และ ระบุว่าข้อความว่าท่านได้รับสิทธิ์ได้รับเงินโอนจำนวน 5,000 บาท พร้อมกับระบุวันที่ได้รับโอน
สำหรับผู้ที่ขึ้นว่า ไม่พบข้อมูล หลังจาก ตรวจสอบสถานะผ่าน www.เยียวยาเกษตรกร.com นั้นเกิดจากการไม่ถึงรอบการโอนเงิน ซึ่ง วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เป็นเพียงการโอนเงินรอบแรกเท่านั้น ซึ่งจะมีการ ทยอยโอนให้ต่อเนื่องทุกวันเกาะติดข่าวที่นี่ 

website: www.TNNThailand.com  

facebook : TNNThailand 

twitter : @TNNThailand 

Line : @TNNThailand 

Youtube Official : TNNThailand