2
shared

สืบสานงานพัฒนา(16/02/62)

10 เมษายน 2562 02:30 122
สืบสานงานพัฒนา(16/02/62)ตอนพัฒนาแหล่งน้ำในลุ่มน้ำยม

สืบสานงานพัฒนา(16/02/62)ตอนพัฒนาแหล่งน้ำในลุ่มน้ำยม

สารคดีเฉลิมพระเกียรติ "สืบสานงานพัฒนา" ออกอากาศหลังข่าวในพระราชสำนัก ทุกวันเสาร์-อาทิตย์