3
shared

มติศาลรธน.ชี้พรบ.การเดินเรือในน่านน้ำไทย ม.117 ไม่ขัดรธน.

13 พฤษภาคม 2563 16:53 185
มติศาลรธน.ชี้พรบ.การเดินเรือในน่านน้ำไทย ม.117 ไม่ขัดรธน.

มติศาลรัฐธรรมนูญ 7 ต่อ 1 ชี้พรบ.การเดินเรือในน่านน้ำไทย มาตรา 117 ไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตรา 249 และมาตรา 250

วันนี้ (13พ.ค.63) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศาลรัฐธรรมนูญได้เผยแพร่เอกสารข่าว ประชุมตุลาการศาลรัฐธรรมนูญได้มีการพิจารณาคำร้อง กรณีที่ศาลปกครองกลางส่งคำโต้แย้งของเทศบาลเมืองปทุมธานีในฐานะผู้ฟ้องคดีขอให้พิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา 212 ว่า พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทยพ.ศ. 2456 มาตรา 117 ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตรา 249 และมาตรา 250 หรือไม่

ทั้งนี้ ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา มีมติเสียงข้างมาก 7 ต่อ 1 วินิจฉัยว่าพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ศ. 2456 มาตรา 117 ซึ่งบัญญัติห้ามมิให้ผู้ใดปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงล้ำเข้าไปเหนือน้ำ ในน้ำ และใต้น้ำของแม่น้ำ ลำคลอง บึง อ่างเก็บน้ำ ทะเลสาบ อันเป็นทางสัญจรของประชาชนหรือที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันหรือทะเลภายในน่านน้ำไทยหรือบนชายหาดของทะเลดังกล่าว เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าท่า โดยหลักเกณฑ์และวิธีการในการอนุญาตให้เป็นไปตามกฎกระทรวงและเมื่อผู้ขออนุญาตยื่นคำขอถูกต้องตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงแล้ว เจ้าท่าต้องอนุญาตภายในระยะเวลาที่กำหนดนั้น ไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตรา 249 และมาตรา 250เกาะติดข่าวที่นี่
website: www.TNNThailand.com 
facebook : TNNThailand
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNThailand
Youtube Official : TNNThailand