2
shared

กปน.ขยายเวลาฟรีค่าธรรมเนียมชำระค่าน้ำประปาถึง 30 มิ.ย. นี้

13 พฤษภาคม 2563 16:10 239
กปน.ขยายเวลาฟรีค่าธรรมเนียมชำระค่าน้ำประปาถึง 30 มิ.ย. นี้

กปน.ขยายเวลาฟรีค่าธรรมเนียมชำระค่าน้ำประปา เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากโควิด-19 ถึง 30 มิ.ย. นี้

วันนี้ (13พ.ค.63) นายปริญญา ยมะสมิต ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) เปิดเผยว่า เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย อีกทั้งเพื่อเพิ่มความสะดวกให้ประชาชน กปน. จึงขยายเวลางดเก็บค่าธรรมเนียมชำระค่าน้ำประปา เมื่อชำระผ่าน เคาน์เตอร์เซอร์วิส 7-11 / Big C / Lotus / CenPay (ท็อปส์ เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ และแฟมิลี่มาร์ท ทุกสาขา) ออกไปถึง 30 มิถุนายน 2563 (จากเดิมถึง 31 พฤษภาคม 2563)

นอกจากนี้ ประชาชนสามารถใช้บริการผ่านช่องทางออนไลน์ แอปพลิเคชัน MWA onMobile เว็บไซต์ www.mwa.co.th ผ่านระบบ MWA e-Service หักบัญชีธนาคารหรือบัตรเครดิต แอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ธนาคาร ได้อีกด้วยเกาะติดข่าวที่นี่
website: www.TNNThailand.com 
facebook : TNNThailand
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNThailand
Youtube Official : TNNThailand