0
shared

ฝุ่นละออง 4 จว.ภาคเหนือ เริ่มกระทบสุขภาพ

10 เมษายน 2562 02:30 5
ปภ. รายงานคุณภาพอากาศ 4 จังหวัดภาคเหนือ อยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ พร้อมปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง

วันนี้ ( 3 มี.ค. 62 ) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ได้ประสานข้อมูลคุณภาพอากาศกับกรมควบคุมมลพิษ  เมื่อเวลา 05.00 น. พบว่าภาคเหนือ มีปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน หรือ PM 2.5  และปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน  หรือ PM10  เฉลี่ย 24 ชั่วโมง เกินค่ามาตรฐาน  50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร  และดัชนีคุณภาพอากาศ หรือ AQI  เกินค่ามาตรฐาน 100 ได้แก่ จังหวัดเชียงราย ลำปาง  แม่ฮ่องสอน  และน่าน

 

นายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปิดเผยว่าทั้ง 4 จังหวัด  คุณภาพอากาศในภาพรวมเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ซึ่งได้ประสานให้ดำเนินมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในพื้นที่ รวมถึงได้จัดเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการ พร้อมด้วยเครื่องจักรกลสนับสนุนการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ

 

นอกจากนี้ ยังจัดระเบียบการเผา ประกาศเขตห้ามเผา ส่งเสริมการจัดทำแนวกันไฟ และรณรงค์การไถกลบแทนการเผา ส่วนพื้นที่ริมทางหลวงให้เฝ้าระวังการเผาอย่างเข้มข้น รวมถึงคำแนะนำในการปฏิบัติตนแก่ประชาชน ตลอดจนขอความร่วมมือประชาชน งดเว้นการเผาขยะและเศษวัสดุทางการเกษตร

 

ช่องทางติดตามข่าวกับสถานีข่าว TNN ช่อง16  
Facebook: https://www.facebook.com/TNNthailand/ 
Twitter :https://twitter.com/tnnthailand 
Instagram :https://www.instagram.com/tnnthailand
Youtube :https://www.youtube.com/tnn24official 
Website :http://www.tnnthailand.com

Add Line TNN24 official เพียงเสิร์ชหาไอดี @TNN ช่อง 16  
หรือ คลิกที่นี่!!

เพิ่มเพื่อน