6
shared

เตรียมพัฒนาทักษะเด็กจบใหม่รับธุรกิจขนส่งฟื้นหลังโควิด-19คลี่คลาย

10 พฤษภาคม 2563 17:43 146
เตรียมพัฒนาทักษะเด็กจบใหม่รับธุรกิจขนส่งฟื้นหลังโควิด-19คลี่คลาย

กระทรวงแรงงานเตรียมพัฒนาทักษะแรงงานใหม่จบป.ตรี หลักสูตร ธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ หลังสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 คลี่คลาย

วันนี้ (10พ.ค.63) นายธวัช  เบญจาทิกุล  อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า แม้สถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังต้องเฝ้าระวัง แต่การดำเนินงานตามภารกิจต่างๆ ยังคงต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาทักษะและผลิตแรงงานที่มีคุณภาพด้านโลจิสติกส์ จึงเป็นอีกภารกิจที่ต้องเร่งดำเนินการ เพื่อเตรียมความพร้อมในการทำงานของแรงงานใหม่ หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดคลี่คลาย เมื่อเศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัว การค้าและการขนส่งทั้งในและต่างประเทศย่อมมีแนวโน้มที่ดีขึ้นด้วย

ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาทักษะแรงงานในด้านดังกล่าว โดยเฉพาะนักศึกษาที่เพิ่งจบปริญญาตรี ให้มีทักษะที่สามารถทำงานได้ เพิ่มโอกาสในการหางานทำได้ง่ายขึ้น และลดอัตราการว่างงาน กพร.จึงประกาศรับสมัครผู้ที่จบป.ตรี ที่ว่างงาน เพื่อคัดเลือกเข้าอบรมในหลักสูตร ธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ  ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 10 มิ.ย.63 จำนวน 100 คน หลังจากจบฝึกอบรมมีตำแหน่งงานรองรับ 
 
นายธวัช กล่าวต่อไปว่า การพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์ กพร.ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยปี 2563 กพร.มีเป้าหมาย จำนวน 300 คน โดยร่วมกับสมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (TIFFA) และโรงเรียนธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ (ITBS) ดำเนินโครงการพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์รองรับธุรกิจขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ เพื่อเปิดโอกาสให้แรงงานใหม่ได้เข้าฝึกอบรมด้านโลจิสติกส์ ลดอัตราการว่างงาน อีกทั้งสถานประกอบกิจการมีแรงงานใหม่ที่มีทักษะตรงกับความต้องการ ซึ่งวิทยากรที่มาให้ความรู้เป็นผู้มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ รับฟังประสบการณ์การทำงานโดยตรงจากตัวแทนสถานประกอบกิจการด้านโลจิสติกส์ ทำให้ผู้ที่ผ่านการอบรมในครั้งนี้สามารถทำงานได้ทันทีหลังจากจบฝึกแล้ว 

เนื้อหาการฝึกอบรม เช่น ลักษณะธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ  การขนส่งสินค้าอันตราย การปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับศุลกากร  การขนส่งสินค้าผ่านแดนและพิธีการศุลกากร  บัญชีและการลดต้นทุนโลจิสติกส์ เป็นต้น  ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้ว่างงาน จบการศึกษาระดับปริญญาตรี (ทุกสาขาวิชา) อายุไม่เกิน 28 ปี โดยจะอบรมภาคทฤษฎีระหว่างวันที่ 25 มิถุนายน - 11 สิงหาคม 2563 และภาคปฏิบัติระหว่างวันที่ 13 สิงหาคม - 30 กันยายน 2563 ณ โรงเรียนธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ (ITBS)  ผู้ผ่านการฝึกอบรมสามารถเข้ามาทำงานในสายงานโลจิสติกส์ การขนส่งสินค้าทั้งทางเรือและทางอากาศ และด่านศุลกากร (กำหนดการฝึกอบรมอาจปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19)

สำหรับผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ของโรงเรียนธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ (ITBS) http://www.itbslogistics.com/course/Training.html หรือโทรศัพท์ 0-2018-2800 ต่อ 8901-8902, 095-759-8058, 095-174-2589 หรือสายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 4 อธิบดี กพร.กล่าว
กำหนดส่งสื่อวันที่ 9 พ.ค.63

เกาะติดข่าวที่นี่
website: www.TNNThailand.com 
facebook : TNNThailand
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNThailand
Youtube Official : TNNThailand