2
shared

ส.อ.ท.เปิดแผนปฏิวัติอุตสาหกรรม หลังโควิด-19

9 พฤษภาคม 2563 14:41 152
ส.อ.ท.เปิดแผนปฏิวัติอุตสาหกรรม หลังโควิด-19

ส.อ.ท. เปิดแผนปฏิวัติอุตสาหกรรมไทย หลังวิกฤตโควิด -19 รับวิถี new normal พลิกวิกฤต สร้างโอกาสธุรกิจใหม่ หนุน 4 อุตสาหกรรม เกษตร เครื่องมือแพทย์ อาหารเสริม หุ่นยนต์ พึ่งพาวัตถุดิบ และการผลิตในประเทศ ลดการนำเข้า ลดความเสี่ยงสงครามการค้า

นายเกรียงไกร เธียรนุกุล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการฟื้นฟูหลังโควิด-19ฯ เปิดเผยว่า คณะอนุกรรมการได้ประชุมร่วมกับประธานทั้ง 11 คลัสเตอร์ ครอบคลุม 45 กลุ่มอุตสาหกรรม เชื่อว่า การแพร่ระบาดครั้งนี้ โลกอาจต้องใช้เวลาเพื่อให้สถานการณ์คลี่คลายนานถึง 1 ปีครึ่ง ดังนั้นภาคอุตสาหกรรม ควรปรับกระบวนการผลิต ซึ่งจะทำให้เกิดวิถีชีวิตแบบความปกติใหม่ หรือ new normal ขึ้น ขณะที่โมเดลธุรกิจต้องปรับรูปแบบให้เปลี่ยนไปตามซัพพลายเชนในอนาคต

 

ในระยะสั้น ส.อ.ท.จะจัดทำแอพริเคชั่น แบ่งปันแรงงานในอุตสาหกรรม ให้โยกย้ายไปปฎิบัติงานในอุตสาหรรมที่มีความต้องการแรงงานในภาคการผลิต โดยจ่ายค่าจ้างอัตรารายวัน หรือ รายชั่วโมง แก้ปัญหาคนตกงานในปัจจุบัน และเพิ่มกำลังการผลิตสินค้าที่มีความต้องการสูง ทั้งอาหารสำเร็จรูป หน้ากากอนามัย รวมถึงการผลิตชุด PPE สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ที่มีไม่เพียงพอจะขายในประเทศ และจากเดิมที่ต้องนำเข้าทั้งหมด 100% และในอนาคตสามารถพัฒนาไปผลิตเพื่อส่งออก โดยเฉพาะในกลุ่ม CLMV กัมพูชา ลาว เมียนมา เวียดนาม เป็นต้น
          

นอกจากนี้ ยังวางแผนปฏิวัติทั้งระบบซัพพลายเชน ภาคการผลิต ที่พึ่งพาต่างประเทศ หันมาผลิตภายในประเทศ เพื่อป้องกันสงครามการค้าที่เข้มข้นขึ้นเรื่อยๆ โดยให้ความสำคัญ  4 อุตสาหกรรม คือ อุตสาหกรรมเกษตร การผลิตอาหารที่น่าจะเป็นดาวรุ่ง เพราะทั่วโลกขาดแคลน ขณะที่ไทยมีความพร้อมวัตถุดิบ และสามารถส่งออกได้ทุกรูปแบบทั้งแช่แข็ง สำเร็จรูป
          

2.อุตสาหกรรมการแพทย์ โดยเฉพาะเครื่องมือแพทย์ เห็นได้จากมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดจากทีมแพทย์ของไทยมีศักยภาพ ทำให้อุตสาหกรรมนี้มีความสำคัญอย่างมาก เมื่อความต้องการสูงความสามารถของไทยที่ผลิตได้ จึงเป็นโอกาสในการเปิดตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ
          

3.อุตสาหกรรมอาหารเสริม หรือผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจะเข้ามามีบทบาทไม่น้อย เมื่อคนหันมารักษาสุขภาพมากขึ้น โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์จำพวกสมุนไพรควรส่งเสริมเพาะปลูก เป็นรายได้ชุมชนหรือเกษตรกรมากขึ้น

 

4.อุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ จากมาตรการรักษาระยะห่างทางสังคม ทำให้หุ่นยนต์มีบทบาทเข้ามาแทนที่แรงงาน ส่งผลให้แนวโน้มความต้องการเพิ่มขึ้น รวมถึงผู้พัฒนาระบบ เป็นต้น จึงเกิดการผลิตเพิ่มขึ้นตามมา
          

 เกาะติดข่าวที่นี่ 

website: www.TNNThailand.com  

facebook : TNNThailand 

twitter : @TNNThailand 

Line : @TNNThailand 

Youtube Official : TNNThailand