3
shared

สนพ. เผยยอดใช้ดีเซลหด หลังประชาชนอยู่บ้าน

9 พฤษภาคม 2563 12:33 100
สนพ. เผยยอดใช้ดีเซลหด หลังประชาชนอยู่บ้าน

แม้รัฐบาล จะคลายล็อคดาวน์ ทำให้ประชาชนเริ่มออกมาใช้ชีวิตใกล้เคียงปกติแล้ว แต่ปริมาณการใช้น้ำมันดีเซลในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ชี้ให้เห็นว่า การเดินทาง การใช้รถยนต์ และการขนส่งสินค้า ยังคงลดลงจากปีที่ผ่านมา

นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน เปิดเผยว่า สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ได้ติดตามสถานการณ์น้ำมันชีวภาพ ในช่วงวันที่ 4 – 10 พฤษภาคม 2563 ปริมาณการใช้น้ำมันกลุ่มดีเซล เฉลี่ยอยู่ที่ 67.6 ล้านลิตร/วัน ลดลงร้อยละ 2.9 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ส่วนปริมาณการใช้เอทานอลในภาคเชื้อเพลิงในเดือนเมษายน ลดลงเหลือ 2.80 ล้านลิตร จากการใช้รถยนต์เดินทางลดลง จากมาตรการ "อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ"  
          

สำหรับปริมาณการใช้น้ำมันกลุ่มดีเซล เฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ 67.6 ล้านลิตร/วัน ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนคิดเป็นร้อยละ 2.9 โดยมีสาเหตุมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 และมาตรการ Lock down ส่งผลให้เศรษฐกิจที่ชะลอตัวอยู่แล้วในช่วงปลายปี 2562 เกิดการหยุดชะงักของกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่อเนื่องในปี 2563
          

ในส่วนของสถานการณ์ราคาน้ำมันดีเซลตลาดโลก ราคาน้ำมันดีเซลปรับตัวเพิ่มขึ้นมากกว่าราคาน้ำมันดิบดูไบ หลังได้รับแรงหนุนจากอุปทานที่ปรับตัวลดลงจากการปิดซ่อมบำรุงโรงกลั่นในภูมิภาคเอเชีย ที่มีแนวโน้มปิดซ่อมบำรุงนานขึ้น และราคาวัตถุดิบ CPO ที่ตลาดมาเลเซียอยู่ที่ 15.80 บาทต่อกก.
          

ปริมาณสต๊อกคงเหลือหักน้ำมันปาล์มดิบของ กฟผ. ณ สิ้นเดือน มี.ค. ประมาณ 169,046 ตัน ส่วนสต๊อกน้ำมันไบโอดีเซล (B100) ณ สิ้นเดือน มี.ค. 63 เหลือประมาณ 100.39 ล้านลิตร

          

ด้านสถานการณ์ราคาเอทานอล ราคาเอทานอล ราคาเอทานอลอ้างอิง ในเดือนพฤษภาคม 2563 อยู่ที่ 23.28 บาทต่อลิตร ราคายังคงอยู่ในระดับสูง โดยไม่เปลี่ยนแปลงจากเดือนก่อน เนื่องจากเป็นราคาซื้อขายแบบระยะยาวของผู้ค้า
          

ในส่วนราคากากน้ำตาลที่เป็นวัตถุดิบในการผลิตเอทานอลมีการปรับตัวสูงขึ้นจากปัญหาภัยแล้งที่ทำให้ปริมาณอ้อยเข้าสู่โรงงานน้ำตาลลดลง ส่งผลให้มีปริมาณกากน้ำตาลออกมาน้อยกว่าปีก่อน ราคากากน้ำตาลส่งออกตามประกาศเผยแพร่โดยกรมศุลกากร เดือนมีนาคม อยู่ที่ 3.55 บาทต่อกิโลกรัม
          

 เกาะติดข่าวที่นี่ 

website: www.TNNThailand.com  

facebook : TNNThailand 

twitter : @TNNThailand 

Line : @TNNThailand 

Youtube Official : TNNThailand