2
shared

สคร.เก็บรายได้1.44แสนล้าน

7 พฤษภาคม 2563 16:25 96
สคร.เก็บรายได้1.44แสนล้าน

สคร. จัดเก็บเงินนำส่งรายได้แผ่นดิน 7 เดือน ปีงบประมาณ 2563 รวมจำนวน 144,922 ล้านบาท

นายประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผยว่า ในเดือนเมษายน 2563 สคร. จัดเก็บเงินนำส่งรายได้แผ่นดินจากรัฐวิสาหกิจและกิจการที่กระทรวงการคลังถือหุ้นต่ำกว่า ร้อยละ 50 (กิจการฯ) จำนวน 43,749 ล้านบาท

โดยส่วนใหญ่มาจากบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ธนาคารออมสิน  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และธนาคารอาคารสงเคราะห์ ส่งผลให้มีเงินนำส่งรายได้แผ่นดินสะสมจากรัฐวิสาหกิจและกิจการฯ  ในช่วง 7 เดือนที่ผ่านมา (1 ตุลาคม 2562 – 30 เมษายน 2563) จำนวน 144,922 ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมายสะสมร้อยละ 16 หรือคิดเป็นร้อยละ 77 ของเป้าหมายทั้งปีงบประมาณ 2563 จำนวน 188,800 ล้านบาท 

ทั้งนี้ รัฐวิสาหกิจที่นำส่งรายได้แผ่นดินสะสมสูงสุด 10 อันดับแรก ณ สิ้นเดือนเมษายน 2563 โดยสรุปได้ดังนี้

ลำดับที่ รัฐวิสาหกิจ เงินนำส่งรายได้แผ่นดิน 

1.บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)             29,198

2.การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย     28,619

3.สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล             26,055

4.ธนาคารออมสิน                        18,000

5.บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)    10,500

6.ธนาคารอาคารสงเคราะห์                     5,922

7.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค                     5,733

8.การท่าเรือแห่งประเทศไทย             4,020

9.บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)       3,891

10.การทางพิเศษแห่งประเทศไทย             3,839

11.อื่นๆ                             9,145

 รวม                             144,922icon tagแท็กที่เกี่ยวข้อง