2
shared

สนง.เกษตรอำเภอทั่วประเทศ พร้อมเปิดให้บริการทุกวัน ถึง 15 พ.ค. 63

6 พฤษภาคม 2563 16:04 379
สนง.เกษตรอำเภอทั่วประเทศ พร้อมเปิดให้บริการทุกวัน ถึง 15 พ.ค. 63

สำนักงานเกษตรอำเภอทุกแห่ง ทั่วประเทศ  พร้อมเปิดให้บริการขึ้นทะเบียนเกษตรกร และปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรทุกวัน ตั้งแต่วันนี้ ถึง 15 พ.ค. 63

(6 พ.ค.63) นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่เกษตร ณ สำนักงานเกษตรอำเภอต่างๆ  พร้อมรับฟังปัญหาการปฏิบัติงานในพื้นที่ ซึ่งได้สั่งการตามที่นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อให้บริการเกษตรกร ทุกสำนักงานเกษตรอำเภอในการขึ้น และปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรทุกวันไม่เว้นวันหยุด ตั้งแต่วันนี้ – 15 พ.ค. 2563 


ทั้งนี้ ตามที่ได้มีโครงการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ  จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   เพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้กับภาคประชาชน ที่ได้รับ ผลกระทบจากการสถานการณ์ โดยจ่ายช่วยเหลือ จำนวน 5,000 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่ พ.ค. – ก.ค. 63 มีเป้าหมาย เป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตร กรมปศุสัตว์ และกรมประมง 

 

ซึ่งขณะนี้ กรมส่งเสริมการเกษตร ได้จัดส่งรายชื่อให้ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ประมาณ 6 ล้านราย และยังมีเกษตรกรที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูล อีกจำนวนกว่า 1.57 ล้านราย และเปิดรับขึ้นทะเบียนเกษตรกร ใหม่ที่ยังไม่เคยขึ้นทะเบียนมาก่อน ภายใน 15 พฤษภาคม 2563 นี้ ทำให้มีเกษตรกรเดินทางมาสำนักงานเกษตรอำเภอเป็นจำนวนมาก   กรมส่งเสริมการเกษตร จึงได้สั่งการให้มีการเปิดให้บริการเกษตรกร ทุกวันไม่เว้นวันหยุด เพื่อลดความหนาแน่น และลดความแออัด ในช่วงเวลาที่เกษตรกรต้องการขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร 


สำหรับ  การขึ้นทะเบียนเกษตรกร และปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ยังเป็นไปตามเกณฑ์การขึ้นทะเบียนเกษตรกร เท่านั้น คือ หลังจากปลูกพืชแล้ว 15 วัน นำหลักฐาน พร้อมแบบฟอร์ม โดยสามารถขอได้จาก อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน หรือ ผู้นำชุมชน มายื่นได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอที่ตั้งแปลงปลูก ทั้งนี้ ขอให้แจ้งข้อมูลจริงกับเจ้าหน้าที่ หากตรวจสอบพบการแจ้งข้อมูลเท็จ ท่านอาจมีโทษตามกฎหมายได้


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

- เพิ่มงบจ้างงาน!!คลังขยายเวลาจ้างพาร์ทไทม์ เป็น 90 วัน

- ราชกิจจาฯเผยแพร่ประกาศให้เลื่อนส่งเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้

- ธ.ก.ส. เร่งตรวจสอบยื่นทบทวนสิทธิ "เราไม่ทิ้งกัน"ไม่เว้นวันหยุดราชการ

เกาะติดข่าวที่นี่
website: www.TNNThailand.com 
facebook : TNNThailand
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNThailand
Youtube Official : TNNThailand