3
shared

เพิ่มงบจ้างงาน!!คลังขยายเวลาจ้างพาร์ทไทม์ เป็น 90 วัน

6 พฤษภาคม 2563 14:41 345
เพิ่มงบจ้างงาน!!คลังขยายเวลาจ้างพาร์ทไทม์ เป็น 90 วัน

กรมบัญชีกลาง ขยายเวลาการจ้างงาน โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ เพื่อช่วยเหลือประชาชน จากสถานการณ์โควิด-19 จากเดิมให้จ้างคนละไม่เกิน 10 วัน ขยายเป็น 90 วัน จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ 

วันนี้ (6 พ.ค.63ป นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ตามที่เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งรัฐบาลได้มีมาตรการช่วยเหลือเยียวยาทางด้านเศรษฐกิจให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบในระยะแรกโดยเฉลี่ยระยะเวลา 90 วัน และกระทรวงแรงงานได้ขออนุมัติขยายระยะเวลาการจ้างงาน   ในโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ กิจกรรมจ้างงาน ในช่วงที่เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนให้มีรายได้ ให้สามารถยังชีพได้ต่อไป

กรมบัญชีกลางจึงได้อนุมัติให้กระทรวงแรงงาน  เบิกจ่ายค่าตอบแทนการทำงานของโครงการดังกล่าว  ในอัตราคนละไม่เกิน 300 บาทต่อวัน ปฏิบัติงานวันละ 8 ชั่วโมง   โดยขยายระยะเวลาการจ้างงานให้เป็นคนละไม่เกิน 90 วัน  ซึ่งจากเดิมระยะเวลาการจ้างงานคนละไม่เกิน 10 วัน   เริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ไปจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ 

 หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center กรมบัญชีกลาง 02 270 6400 ในวัน เวลาราชการข่าวที่เกี่ยวข้อง

-รมว.แรงงานเร่งประกันสังคมเดินหน้าอนุมัติสิทธิว่างงานให้ผู้ประกันตน

- ราชกิจจาฯเผยแพร่ประกาศให้เลื่อนส่งเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้

- กรมการจัดหางาน เผยยอดขึ้นทะเบียนว่างงานพุ่งเกือบ 50%


เกาะติดข่าวที่นี่
website: www.TNNThailand.com 
facebook : TNNThailand
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNThailand
Youtube Official : TNNThailand