4
shared

ส่งรายชื่อเกษตรกรให้คลังตรวจสอบความซ้ำซ้อนก่อนจ่ายเงินเยียวยา

6 พฤษภาคม 2563 13:24 313
ส่งรายชื่อเกษตรกรให้คลังตรวจสอบความซ้ำซ้อนก่อนจ่ายเงินเยียวยา

กระทรวงเกษตรฯเผยส่งรายชื่อเกษตรกร 8.3ล้านคน ให้กระทรวงการคลังตรวจสอบความซ้ำซ้อน ก่อนจ่ายเงินเยียวยา

วันนี้ (6พ.ค.63) นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) กล่าวถึงการเยียวยาเกษตรกร ว่า ได้มีการรวบรวมข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกร เพื่อตรวจสอบความเป็นเกษตรกร ส่งให้กระทรวงการคลัง  8.3 ล้านคน ตรวจสอบความซ้ำซ้อน ที่กระทรวงการคลังช่วยเหลืออยู่ ก่อนที่จะส่งข้อมูลให้กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ ในการจ่ายเงินเยียวยา แต่ผู้ที่ไม่มีบัญชีธ.ก.ส. สามารถแจ้งบัญชีธนาคารใดก็ได้

ส่วนเกษตรกรที่ยังไม่ได้ขึ้นบัญชีนั้น ขอปรับปรุงบัญชี และขึ้นทะเบียนกับ 7 กรม ของกระทรวงเกษตรฯ ถึงวันที่ 15 พ.ค. เพื่อรับการช่วยเหลือตั้งแต่เดือน พ.ค.-ก.ค. 2563

สำหรับการขอขึ้นทะเบียนเกษตรกร สามารถยื่นกับผู้นำหมู่บ้าน เพื่อรับรองการทำเกษตรและส่งไปยังเกษตรอำเภอ หรือจะเดินทางไปด้วยตนเองก็ได้ ทุกวัน โดยกระบวนการเยียวยา จะเริ่มจ่ายได้ตั้งแต่วันที่ 15 พ.ค.เป็นต้นไป รายละ 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน

ส่วนเกษตรกรรับจ้าง เช่น รับจ้างกรีดยาง ก็จะได้รับการเยียวยาเช่นกัน เเต่ต้องไม่ซ้ำซ้อนกับการรับเยียวยาช่องทางอื่นของรัฐ

เกาะติดข่าวที่นี่
website: www.TNNThailand.com 
facebook : TNNThailand
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNThailand
Youtube Official : TNNThailand