2
shared

สุไลมาน ดาราโอะ สร้างขุมทรัพย์หน้าบ้าน จากการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรฯ

10 เมษายน 2562 02:30 111
SOS (Save Our Seas ) : สุไลมาน ดาราโอะ สร้างขุมทรัพย์หน้าบ้าน จากการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรฯ

 

SOS (Save Our Seas) รายการสารคดีเชิงอนุรักษ์เพื่อทะเลอย่างยั่งยืน กับการนำเสนอเรื่องราวของบุคคลที่น่าชื่นชมในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ทรัพยากรทะเล ในชื่อชุด SOS THE HERO เสนอตอน สุไลมาน ดาราโอะ สร้างขุมทรัพย์หน้าบ้าน ด้วยการจัดการทรัพยากรเชิงอนุรักษ์ 

icon tagแท็กที่เกี่ยวข้อง