3
shared

พิษโควิด-19ฉุดค้าชายแดนไตรมาสแรกหดตัว 7.64%

5 พฤษภาคม 2563 15:33 120
พิษโควิด-19ฉุดค้าชายแดนไตรมาสแรกหดตัว 7.64%

อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ ชี้ ผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 ส่งผลให้การค้าชายแดน-ผ่านแดน ไตรมาสแรก ปีนี้ หดตัว 7.64% หลังปิดจุดผ่านแดนถาวรหลายพื้นที่

วันนี้ (5 พ.ค.63) นายกีรติ รัชโน อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์  เปิดเผยว่า สถิติการค้าชายแดนและผ่านแดนของไทย ในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2563 (ม.ค.-มี.ค.) มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 264,969 ล้านบาท ลดลง 7.64% แบ่งเป็น การส่งออก 187,564 ล้านบาท ลดลง 5.42% และ การนำเข้า 77,405 ล้านบาท ลดลง 12.61% ส่งผลให้เกินดุลการค้า 110,159 ล้านบาท โดยคู่ค้าอันดับหนึ่ง ได้แก่ มาเลเซีย รองลงมาคือ สปป.ลาว  กัมพูชา  และเมียนมา  ขณะที่ การค้าผ่านแดนไปยังจีนตอนใต้ หลังจากจีนเปิดประเทศ พบว่า  มีมูลค่าการค้าเพิ่มสูงถึง 28,626 ล้านบาท

ทั้งนี้  สถานการณ์การค้าชายแดนและผ่านแดน ยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ขยายวงกว้างไปในหลายๆ ประเทศ ซึ่งยังคงเกิดวิกฤตอย่างต่อเนื่อง และส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจทั่วโลกอย่างรุนแรง ประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านยังคงได้รับผลกระทบ ทั้งทางด้านการค้าและการท่องเที่ยว โดยเฉพาะสาเหตุที่สำคัญมาจากการปิดจุดผ่านแดนถาวรของไทยจากเดิมมีจำนวน 42 จุด แต่เปิดจุดผ่านแดนถาวรจำนวน 25 จุดทั่วประเทศ ทำให้เหลือช่องทางในการส่งออกสินค้าไปยังประเทศเพื่อนบ้านน้อยมาก จึงทำให้มูลค่าการส่งออกลดลงอย่างเห็นได้ชัด อย่างไรก็ตาม กรมการค้าต่างประเทศยังคงเกาะติดและสังเกตการณ์อย่างใกล้ชิดตามแนวชายแดนด่านทั่วประเทศ 


เกาะติดข่าวที่นี่ 
website: www.TNNThailand.com  
facebook : TNNThailand 
twitter : @TNNThailand 
Line : @TNNThailand 
Youtube Official : TNNThailand