10
shared

สรท.เผย ตัวเลขส่งออก มี.ค. 63 ขยายตัว 4.21% คาดส่งออกทั้งปี หดตัว -8%

5 พฤษภาคม 2563 16:10 132
สรท.เผย ตัวเลขส่งออก มี.ค. 63  ขยายตัว 4.21%  คาดส่งออกทั้งปี หดตัว -8%

วันนี้(5พ.ค.63)นางสาวกัณญภัค ตันติพิพัฒนพงศ์ ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.)  เปิดเผยว่า การส่งออกเดือนมีนาคม 2563 มีมูลค่า 22,405 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ขยายตัว 4.17% เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน   การส่งออกในรูปเงินบาท เท่ากับ ล้านบาท 693,353 ขยายตัว 4.21% เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อน  ในขณะที่การนําเข้าในเดือนมีนาคม 2563 มีมูลค่า 20,813 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ขยายตัว 7.25% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันปีก่อน  และการนําเข้าในรูปของเงินบาทมีมูลค่า 653,096 ล้านบาท ขยายตัว 7.32% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันปีก่อน   ส่งผลให้ เดือนมีนาคม 2563 ประเทศไทยเกินดุลการค้า 1,592 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และ 40,257 ล้านบาท (เมื่อหักทองคํา น้ํามันและอาวุธยุทธปัจจัย เดือนมีนาคม การส่งออกขยายตัวร้อยละ 2.12)

สำหรับการส่งออก กลุ่มสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เดือนมีนาคม หดตัวที่ -1.1% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันปีก่อน โดย สินค้าที่ขยายตัวได้ดีอยู่ คือ น้ําตาลทราย ผัก ผลไม้สด แช่เย็น แช่แข็งและแปรรูป ไก่สดแช่แข็งและแปรรูป อาหารสัตว์เลี้ยง แต่สินค้ากลุ่ม ที่หดตัวคือ ยางพารา ข้าว ผลิตภัณฑ์มันสําปะหลัง อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป

ขณะที่กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม ขยายตัวที่ 6.4% เมื่อ เทียบกับช่วงเวลาเดียวกันปีก่อน โดยกลุ่มสินค้าที่มีการขยายตัว ได้แก่ ทองคํา อากาศยาน ยานอวกาศ และส่วนประกอบ เครื่อง คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ และส่วนประกอบ เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ ยานพาหนะอื่นๆ และ ส่วนประกอบ  ส่วนสินค้ากลุ่มที่หดตัว อาทิ รถยนต์ อุปกรณ์ และส่วนประกอบ สินค้าเกี่ยวเนื่องกับน้ํามัน อัญมณีและเครื่องประดับ  

อย่างไรก็ตามภาพรวมการส่งออกเดือนมีนาคม สามารถกลับมาขยายตัวสูงสุดในรอบ 8เดือน  อันเนื่องมาจากการขยายตัวของการส่งออกทองคำที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะช่วงความกังวลต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19  ทำให้ประชาชนถือครองทองคำมากขึ้น  เพราะเป็นสินทรัพย์ปลอดภัย 

ขณะที่ภาพรวมช่วงเดือนมกราคม - มีนาคม 2563 ซึ่งในไตรมาสที่1/2563) ไทยส่งออกรวมมูลค่า 62,672 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ขยายตัว 0.91% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน หดตัว -2.98%  เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่งผลให้ช่วงเดือนม.ค.- มี.ค. 2563 ประเทศไทยเกินดุลการค้า 3,934 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ  เมื่อหักทองคําและน้ํามันน้ํามันและอาวุธยุทธปัจจัย เดือน ม.ค. – มี.ค. การส่งออกขยายตัวร้อยละ 1.06


ทั้งนี้ สรท.ยังคงคาดการณ์การส่งออกไทยในปี 2563 อาจหดตัว -8% บนสมมติฐานค่าเงิน 30.5 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ  และคงสมมติฐานค่าเงินบาทปี 2563 อยู่ที่ 30.5 (± 0.5) บาทต่อเหรียญ จากปัจจัยบวก 1) การผ่อนปรนมาตรการ lockdown ในประเทศไทย  ทําให้ธุรกิจบางประเภทกลับมาเปิดกิจการและการผลิตได้ตามปกติ  2) สินค้าอุตสาหกรรมเกษตร และอาหารแปรรูป เวชภัณฑ์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และทองคํา ได้รับอานิสงค์ต่อเนื่อง จากนโยบาย Lockdown  และ Work from home  

แต่ยังมีปัจจัยเสี่ยงซึ่งเป็นอุปสรรคสําคัญ  ได้แก่ ประเทศคู่ค้าหลักของไทยได้กระทบเป็นลูกโซ่กลับมายังเศรษฐกิจไทย โดยเฉพาะ ประเทศจีน   สหรัฐอเมริกา  และยุโรป  ในระยะต่อจากนี้อาจมีปัญหาหนี้ครัวเรือนและกําลังซื้อของทุกๆ ประเทศทั่วโลกทยอยปรับลดลงอีกต่อเนื่อง และระบบโลจีสติกส์  ยังไม่สามารถขนส่งสินค้าได้เต็มประสิทธิภาพ 

เกาะติดข่าวที่นี่
website: www.TNNThailand.com 
facebook : TNNThailand
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNThailand

Youtube Official : TNNThailand