3
shared

ปตท.สผ. พบแหล่งน้ำมันนอกชายฝั่งเม็กซิโก

4 พฤษภาคม 2563 18:27 241
ปตท.สผ. พบแหล่งน้ำมันนอกชายฝั่งเม็กซิโก

ปตท.สผ. และกลุ่มผู้ร่วมทุนในโครงการเม็กซิโกแปลง 29 ประสบความสำเร็จจากการเจาะหลุมสำรวจในแปลง 29 ค้นพบน้ำมันดิบในปริมาณที่น่าพอใจ เตรียมการประเมินศักยภาพของแหล่งต่อไป

วันนี้ (4 พ.ค.63) นายพงศธร ทวีสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. เปิดเผยว่า บริษัท พีทีทีอีพี เม็กซิโก อีแอนด์พี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ ปตท.สผ. พร้อมทั้งกลุ่มผู้ร่วมทุนอีก 3 บริษัท ประสบความสำเร็จในการเจาะหลุมสำรวจ  2 หลุม ในโครงการเม็กซิโกแปลง 29 ซึ่งตั้งอยู่บริเวณน้ำลึก (Deepwater) ของประเทศเม็กซิโก โดยหลุมสำรวจหลุมแรก “โปล๊อค-1 ” (Polok-1) เจาะถึงระดับความลึกที่ 2,620 เมตร ค้นพบชั้นหินกักเก็บน้ำมันความหนาประมาณ 200 เมตร  ส่วนหลุมสำรวจหลุมที่สอง “ชินวูล-1” (Chinwol-1)เจาะสำรวจถึงระดับความลึกที่ 1,850 เมตร ค้นพบชั้นหินกักเก็บน้ำมันความหนาประมาณ 150 เมตร ซึ่งทั้ง 2 หลุมค้นพบศักยภาพน้ำมันดิบในปริมาณที่น่าพอใจ ทั้งนี้ กลุ่มผู้ร่วมทุนจะดำเนินการวางแผนการประเมินศักยภาพและแผนการพัฒนาปิโตรเลียม เพื่อเสนอขออนุมัติหน่วยงานกำกับดูแลของประเทศเม็กซิโกต่อไป

หลุมสำรวจทั้งสองหลุมนี้อยู่ในแปลง 29 บริเวณน้ำลึกห่างจากชายฝั่งโทบาสโคของประเทศเม็กซิโก ประมาณ 88 กิโลเมตร โดยมีผู้ร่วมทุนประกอบด้วยบริษัท พีทีทีอีพี เม็กซิโก อีแอนด์พี จำกัด ถือหุ้นร้อยละ 16.67  บริษัท เรปซอล เอ็กซ์พลอเรชั่น เม็กซิโก ซึ่งเป็นผู้ดำเนินการ  ถือสัดส่วนการลงทุน ร้อยละ 30  บริษัท พีซี ชาริกาลี เม็กซิโก โอเปอร์เรชั่น บริษัทย่อยในประเทศเม็กซิโกของปิโตรนาส  ถือสัดส่วนการลงทุน ร้อยละ 28.33  และบริษัท วินเทอร์เชลล์  ถือสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 25 

ปตท.สผ. ได้เริ่มลงทุนในประเทศเม็กซิโก ตั้งแต่ปี 2561 โดยดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ในการขยายการลงทุนไปในพื้นที่ที่มีศักยภาพปิโตรเลียมสูง โดยในปัจจุบัน ปตท.สผ. มีโครงการสำรวจปิโตรเลียมนอกชายฝั่งในประเทศเม็กซิโก จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการเม็กซิโกแปลง 29 และโครงการเม็กซิโกแปลง 12  ซึ่งอยู่ในช่วงระยะการสำรวจปิโตรเลียมเช่นเดียวกัน


เกาะติดข่าวที่นี่ 
website: www.TNNThailand.com  
facebook : TNNThailand 
twitter : @TNNThailand 
Line : @TNNThailand 
Youtube Official : TNNThailand