12
shared

ขีดเส้นภายใน15พ.ค.นี้! เกษตรกรผู้ปลูกพืชตรวจสอบรายชื่อขึ้นทะเบียน

4 พฤษภาคม 2563 12:11 639
ขีดเส้นภายใน15พ.ค.นี้! เกษตรกรผู้ปลูกพืชตรวจสอบรายชื่อขึ้นทะเบียน

กรมส่งเสริมการเกษตรขอเกษตรกรผู้ปลูกพืช ดำเนินการตรวจสอบรายชื่อขึ้นทะเบียนเกษตรกร ด้านพืชในชุมชนตามที่ตั้งแปลงได้ถึง15 พ.ค.นี้

วันนี้ (4พ.ค.63) นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า เกษตรกรผู้ปลูกพืช ขอให้ดำเนินการตรวจสอบรายชื่อขึ้นทะเบียนเกษตรกรด้านพืชในชุมชนตามที่ตั้งแปลง ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม ก่อนส่งรายชื่อพิจารณารับสิทธิ์โครงการช่วยเหลือ 5,000 บาทต่อเดือนเป็นเวลา 3 เดือน ซึ่งเกษตรกรกลุ่มแรก คือ เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2562 และปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรปี2563แล้ว 6.3 ล้านครัวเรือน ไม่จำเป็นต้องดำเนินการใดๆอีก โดยจะกลุ่มเป้าหมายแรกที่จะส่งไปคัดกรองเข้าร่วมโครงการ และขอให้รอผลคัดกรองตรวจสอบสิทธิ ทั้งนี้ ธ.ก.ส.จะโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารเท่านั้น

ส่วนกลุ่มที่ 2 เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ก่อนปี 2562 และยังทำการเกษตรอยู่ 1.7 ล้านครัวเรือน ขอให้ไปตรวจสอบรายชื่อที่ติดประกาศภายในชุมชน ตามที่ตั้งแปลงปลูก หากพบว่ามีชื่ออยู่ในกลุ่มนี้ ขอให้ไปปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรกับผู้นำชุมชน ภายในวันที่ 15 พฤษภาคมนี้ โดยจะเป็นรายชื่อเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายที่ 2 ที่ส่งไปคัดกรอง

กลุ่มที่ 3 เกษตรกรรายใหม่ยังไม่เคยขึ้นทะเบียน หลังจากที่ปลูกพืชแล้ว 15 วัน ให้มาติดต่อขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับผู้นำชุมชน หรือ อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน หรือที่สำนักงานเกษตรอำเภอที่ตั้งแปลงปลูก ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม โดยรายชื่อเกษตรกรกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มเป้าหมายที่ 2 ที่ส่งไปคัดกรอง / สำหรับการขึ้นทะเบียน เกษตรกรรายใหม่ ภายหลังจากเกษตรกรทำการปลูกพืชแล้ว 15 วัน และมาขอขึ้นทะเบียนเกษตรกร ตามหลักเกณฑ์ของการขึ้นทะเบียนเกษตรกร โดยกรอกแบบฟอร์ม ทบก.01 ส่งให้ผู้นำชุมชน จากนั้นจะมีการติดประกาศรายชื่อในชุมชน 3 วัน หรือตรวจสอบพื้นที่จริง หรือจัดทำผังแปลงเกษตรกรรมดิจิทัลต่อไป

ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิจะได้รับการเงินช่วยเหลือตามโครงการ จะต้องเป็นผู้ที่ผ่านการคัดกรองตรวจสอบสิทธิตามเงื่อนไขของภาครัฐเท่านั้น หากมีข้อสงสัย สามารถโทรสอบถามได้ก่อนที่สำนักงานเกษตรอำเภอเพื่อลดความเสี่ยง เลี่ยงการเดินทาง

เกาะติดข่าวที่นี่
website: www.TNNThailand.com 
facebook : TNNThailand
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNThailand
Youtube Official : TNNThailand