2
shared

"โควิด" เป็นเหตุ สคร. ลดเป้านำส่งรายได้รัฐวิสาหกิจลง 20%

4 พฤษภาคม 2563 10:08 99
"โควิด" เป็นเหตุ สคร. ลดเป้านำส่งรายได้รัฐวิสาหกิจลง 20%

สคร.เตรียมปรับลดเป้านำส่งรายได้รัฐวิสาหกิจลง 20% หลังโควิด-19 ฉุดผลดำเนินงาน

วันนี้(4 พ.ค.63)รายงานข่าว สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กล่าวว่าสคร.เตรียมพิจารณาปรับลดเป้าหมายการนำส่งรายได้เข้าคลังของรัฐวิสาหกิจต่างๆ หลังจากประเมินว่าทุกรัฐวิสาหกิจได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 เช่นเดียวกันกับภาคธุรกิจอื่นๆ โดยสคร.ได้ส่งแบบสำรวจสภาพการดำเนินธุรกิจไปยังรัฐวิสาหกิจแต่ละแห่งแล้วว่าได้รับผลกระทบในแง่ใดบ้าง เพื่อนำมาประเมินการนำส่งรายได้ ของแต่ละแห่ง

ทั้งนี้ แทบทุกรัฐวิสาหกิจได้รับ ผลกระทบจากเหตุการณ์โควิด-19 โดยเฉพาะกรณี ที่รัฐบาลมีนโยบายให้รัฐวิสาหกิจเข้าไปช่วยเหลือ ประชาชน เช่น การไฟฟ้า การประปา หรือ แม้แต่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ต้องเลื่อนการออกรางวัลไปแล้ว 3 งวด ซึ่งตรงนี้ ส่งผลโดยตรงต่อรายได้ และส่งผลต่อ การนำส่งรายได้เข้าคลังด้วยเช่นกัน ดังนั้น สคร.จึงต้องพิจารณาปรับลดเป้าหมายการ นำส่งรายได้"

สำหรับเป้าหมายนำส่งรายได้ของรัฐวิสาหกิจในปีงบประมาณ 2563 อยู่ที่ 1.88 แสนล้านบาท คาดว่าเฉลี่ยปรับลดราว 10-20% ซึ่งสคร.จะต้อง หารือร่วมกับสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เพื่อประเมินรายได้รัฐบาลในภาพรวมด้วย เพราะขณะนี้สถานการณ์รายได้ที่จัดเก็บจากกรมจัดเก็บก็มีแนวโน้มไม่ค่อยดีนัก

 นอกจากนี้ ในแง่ตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน (เคพีไอ)ในด้านต่างๆ ก็จะต้องมีการผ่อนปรน จากปกติด้วย เพราะขณะนี้รูปแบบการให้บริการ ต่อประชาชนและการทำงานในด้านต่างๆ ต้อง ปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสถานการณ์มากขึ้น ดังนั้น ตัวชี้วัดต่างๆ ก็จะต้องปรับปรุงให้สอดคล้องกัน ทั้งนี้ การประเมินรายได้และเคพีไอจะสรุปแล้วเสร็จก่อนมิ.ย.นี้


เกาะติดข่าวที่นี่
website: www.TNNThailand.com 
facebook : TNNThailand
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNThailand
Youtube Official : TNNThailand