3
shared

รับวันแรงงาน! ประกันสังคมเผยในระบบตกงานทะลุล้าน

1 พฤษภาคม 2563 10:13 357
รับวันแรงงาน! ประกันสังคมเผยในระบบตกงานทะลุล้าน

สำนักงานประกันสังคม เผยผู้ประกันตนมาตรา 33 ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโควิด-19 ขึ้นทะเบียนว่างงานทะลุ 1 ล้านคน ขณะที่หลายหน่วยงาน ประกาศรับสมัครพนักงานในช่วงโควิด-19

สำนักงานประกันสังคม เปิดเผย ผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่นายจ้างจำเป็นต้องปิดกิจการเองจากผลกระทบโควิด-19 หรือ ภาครัฐสั่งปิด ล่าสุด มีผู้ยื่นขอรับสิทธิแล้วกว่า 1 ล้านราย  ซึ่งจะเร่งดำเนินการตรวจสอบข้อมูล และวินิจฉัยสั่งจ่ายสิทธิประโยชน์ให้ผู้ประกันตนโดยเร็วที่สุด เบื้องต้น จ่ายเงินดังกล่าวไปแล้วกว่า 300,000 ราย และกลุ่มที่เข้าข่ายตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน มาตรา 75 ของกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน อีก 200,000 ราย         

สำหรับแรงงานที่ได้รับผลกระทบ สามารถ ยื่นคำร้องบนหน้าเว็บไซต์ www.sso.go.th ขณะที่นายจ้าง จำนวนกว่า 5.4 แสนราย ยังไม่ยื่นรับรองการหยุดงานของลูกจ้างอันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย ส่งผลให้ผู้ประกันตนกลุ่มที่เหลือยังไม่ได้รับเงิน ซึ่งสำนักงานประกันสังคมจะมี SMS แจ้งผู้ประกันตนเพื่อขอให้ติดตามนายจ้างยื่นหนังสือรับรองการหยุดงานให้สำนักงานประกันสังคม เพื่อได้เร่งรัดการดำเนินการเพื่อให้สิทธิประโยชน์ถึงมือผู้ประกันตนโดยเร็วที่สุด

ส่วนใครที่ตกงาน ดูข่าวนี้อยู่ มีหลายแห่งเปิดรับสมัครงาน เช่น สมาคมการประมงแห่งประเทศไทย ประกาศรับสมัครแรงงานไทยทำงานในภาคประมงทะเล จำนวนกว่า 50,000 อัตรา เช่น ตำแหน่งนายท้ายเรือ/นายเรือ ผู้ช่วยนายท้ายเรือ ช่างเครื่อง และกรรมกร/ลูกเรือ เป็นต้น ค่าจ้างและสวัสดิการต่างๆ ที่ได้รับจะเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด โดยผู้ที่สนใจสมัครงานดังกล่าว สามารถประสานโดยตรงได้ทาง หมายเลขโทรศัพท์ 02-452-0571-2 หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัด และสายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร.1506 กด 2 กรมการจัดหางาน

ด้าน น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดำเนินโครงการจ้างแรงงานชลประทานเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งและโควิด-19 ตามที่รัฐบาลอนุมัติงบ 4,497.59 ล้านบาท สำหรับการจ้างแรงงาน 88,838 คน โดยเปิดรับสมัครทั่วประเทศตั้งแต่เดือนมีนาคม ที่ผ่านมา ได้จ้างแรงงานแล้ว 28,623 คน คิดเป็นร้อยละ 32 ของแผนขณะนี้กรมชลประทานยังสามารถจ้างแรงงานได้อีก 60,000 คน 

โดยปรับหลักเกณฑ์ให้สามารถจ้างประชาชนทั่วไปที่ได้รับผลกระทบโควิด-19 จากเดิมที่ต้องเป็นเกษตรกรและสมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้ำในพื้นที่โครงการชลประทานที่ว่าจ้าง โดยตำแหน่งแรงงานชลประทานที่เปิดรับสมัคร มีหน้าที่ซ่อมแซม บำรุงรักษา ขุดลอก ปรับปรุงงานชลประทาน ก่อสร้างแหล่งน้ำ ระบบส่งน้ำเพื่อชุมชน แก้มลิง การจัดการคุณภาพน้ำและโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ เป็นต้น โดยได้รับค่าจ้างวันละ 377.85 บาท หรือประมาณเดือนละ 8,000 บาท ระยะเวลาการจ้างงาน 3-7 เดือน รวมรายได้ตลอดการจ้างแรงงานอยู่ระหว่าง 24,000-56,000 บาทต่อคน ขึ้นอยู่กับลักษณะงานและระยะเวลา


เกาะติดข่าวที่นี่ 

website: www.TNNThailand.com  

facebook : TNNThailand 

twitter : @TNNThailand 

Line : @TNNThailand 

Youtube Official : TNNThailand