13
shared

ว่างงานเช็ก! ออมสิน เปิดรับผู้ตรวจสอบสิทธิ์ ‘เราไม่ทิ้งกัน’ 1,200 ตำแหน่ง

1 พฤษภาคม 2563 09:45 1707
ว่างงานเช็ก! ออมสิน เปิดรับผู้ตรวจสอบสิทธิ์ ‘เราไม่ทิ้งกัน’ 1,200 ตำแหน่ง

ใครยังว่างงานเช็กเลย ธนาคารออมสิน เปิดรับผู้ตรวจสอบสิทธิ์ ‘เราไม่ทิ้งกัน’ 1,200 ตำแหน่ง เงินเดือนหมื่นห้า

วันนี้ ( 1 พ.ค. 63 )เฟซบุ๊ก GSB Recruitment ได้เปิดเผยข้อความรับสมัครงานระบุว่า ธนาคารออมสิน เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าเป็นลูกจ้างโครงการ เพื่อปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐ ปฏิบัติงานตามสาขาทั่วประเทศ จำนวน 1,200 อัตรา มีระยะเวลาการจ้างงาน 3 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563) อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท


หน้าที่ความรับผิดชอบ


1. รับลงทะเบียนตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2563

2. ปฏิบัติงานตามมาตรการดูแลและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID-19) ต่อเศรษฐกิจไทยทั้งทางตรงและทางอ้อม

3. ปฏิบัติงานในการสนับสนุนการตรวจสอบผู้ขอทบทวนสิทธิ์รับเงินช่วยเหลือ "เราไม่ทิ้งกัน" 5,000 บาท แก่ลูกจ้างของสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบหรือผู้ที่ได้รับผลกระทบอื่น ๆ ของการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19)

4. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามนโยบายรัฐ


คุณสมบัติผู้สมัคร


1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา

2. อายุไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์

3. มีทักษะการสื่อสาร และการใช้คอมพิวเตอร์

4. สามารถปฏิบัติงานในพื้นที่ภูมิลำเนาหรือที่อยู่ปัจจุบันได้

ผู้ที่สนใจร่วมงานกับธนาคารออมสินในตำแหน่งดังกล่าว สามารถติดต่อในวันและเวลาทำการ ได้ที่ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ส่วนสรรหาทรัพยากรบุคคล โทร 0 2299 8000 ต่อ 030211-2, 030221 หรือติดต่อได้ที่ธนาคารออมสินภาคทั่วประเทศ
เกาะติดข่าวที่นี่ 

website: www.TNNThailand.com  

facebook : TNNThailand 

twitter : @TNNThailand 

Line : @TNNThailand 

Youtube Official : TNNThailand