7
shared

ตลาดงานเปิด! เดือนละ9พัน 6เดือน สมัครเลย!

29 เมษายน 2563 09:15 1170
ตลาดงานเปิด! เดือนละ9พัน 6เดือน สมัครเลย!

สมัครด่วน! มข.เปิดรับสมัครงาน สำหรับผู้ได้รับผลกระทบไวรัส โควิดกว่า1,325 คน ค่าตอบแทนเดือนละ 9,000 บาท ระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึงเดือนตุลาคม 2563

วันนี้ (29 เม.ย.63) ห้องประชุมสิริคุณากร ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดร. สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีแถลงข่าว การดำเนินโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)โดยมี รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น นายกมลพงศ์ สงวนตระกูล ประธานหอการค้า จ.ขอนแก่น นายทรงศักดิ์ ทองไทย ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น พญ.ทานทิพย์ ธำรงวรางกูร ประธานมูลนิธิพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี จังหวัดขอนแก่น นายยอดยิ่ง จันทนพิมพ์ นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมแถลงข่าว และสื่อมวลชนที่สนใจร่วมงานดังกล่าว

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล รักษาการอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่ากระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น และภาคีเครือข่ายความร่วมมือ สร้างอาชีพ สร้างชีวิต สร้างชาติ ร่วมพัฒนาประเทศ และเสริมสร้างทักษะแรงงานเพื่อรองรับ New Normal หลังภาวะ วิกฤต COVID -19 ภายใต้โครงการจ้างงาน ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID -19)

เป้าหมาย เพื่อพัฒนาประเทศพร้อมเสริมสร้างทักษะสมัยใหม่ ให้มหาวิทยาลัยพัฒนา ชุมชนชนบทและชุมชนเมืองด้วยองค์ความรู้ และเทคโนโลยีของสถาบันอุดมศึกษาและพัฒนาความรู้และทักษะเพื่อเสริมสร้างแรงงานสมัยใหม่

หลักการและวัตถุประสงค์ รองรับผู้มีผลกระทบจาก (COVID -19)และสร้างทักษะแรงงานสมัยใหม่ เพื่อรองรับผลกระทบจากวิกฤต และเพิ่มส่งเสริมการพัฒนาทักษะในการทำงานในด้านต่างๆ ให้แก่แรงงาน ฟื้นฟูและเสริมสร้างความเข้มแข็งของแรงงานพัฒนาประเทศ

โอกาส ลักษณะงานของ ประชาชน ที่ได้รับการว่าจ้าง พลิกวิกฤตเป็นพลัง ร่วมพัฒนาท้องถิ่น สร้างผลิตภัณฑ์ภาพ (Productivity ) ของประเทศ ปฏิบัติงานได้หลากหลาย อาทิเช่น งานด้านข้อมูล งานด้านวิเคราะห์ และทำแผน และงานด้านวิชาการ และการถ่ายทอดเทคโนโลยีงานตามความต้องการของพื้นที่หรือทักษะของผู้ปฏิบัติงาน

โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับจำนวนพื้นที่เป้าหมาย 8 จังหวัด 300 พื้นที่ ซึ่งมัพื้นที่ในจังหวัดกาฬสินธุ์ ขอนแก่น หนองคาย ร้อยเอ็ดเลย หนองบัวลำภู ชัยภูมิ และ จ.หนองคายจำนวน 1,325 คน 9,000 บาท ต่อเดือน เป็นระยะเวลา 6 เดือน

กลุ่มเป้าหมาย ผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก(COVID -19) ประชาชนทั่วไปที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID -19)ที่สนใจในการพัฒนาทักษะการทำงานใหม่ๆ

การต่อยอดความรู้ทักษะส่งเสริมพัฒนาทักษะในการทำงานใหม่ๆต่อยอดความรู้ร่วมพัฒนาท้องถิ่นและ และชุมชน พัฒนาแนวคิดต้นแบบ ฟูมฟักผู้ประกอบการใหม่ มีสิทธิ์ในการเทียบโอนความรู้ดีกรี และโอกาสในการรับทุนการศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ http:// www.kkuicop.ac.th หรืออีเมล์สอบถามได้ที่ kkuicop@gmail.com.