13
shared

โพลเผย คนไทยห่วงเศรษฐกิจ มากกว่า กลัวติดโควิด-19

26 เมษายน 2563 12:45 1143
โพลเผย คนไทยห่วงเศรษฐกิจ มากกว่า กลัวติดโควิด-19

ดุสิตโพลเผยผลสำรวจคนไทยห่วงเศรษฐกิจภาพรวมมากกว่าติดเชื้อไวรัสโควิด-19

วันนี้ ( 26 เม.. 63 )สวนดุสิตโพล ะบุว่า จากที่รัฐบาลประมากาศมาตรการ "อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ" เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด–19 และเพิ่มมาตรการบรรเทาความเดือดร้อนหวังช่วยแบ่งเบาภาระของประชาชน  เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชน


"สวนดุสิตโพล" มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ กรณี "คนไทย" ห่วงใยเรื่องอะไร? วันนี้  โดยการเรียงลำดับความห่วงใยของคนไทยในเรื่องต่าง จำนวนทั้งสิ้น 1,479 คน (สำรวจทางออนไลน์) ระหว่างวันที่ 21-24 เมษายน 2563 สรุปผลได้ ดังนี้

 

"15 อันดับ" เรื่องที่คนไทยห่วงใย วันนี้ จากมาตรการ "อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ


1.เศรษฐกิจไทยในภาพรวม 93.48%

2 .การทำงานของบุคลากรทางการแพทย์  89.91%

3. ห่วงพ่อแม่ ญาติพี่น้อง ลูกหลาน 87.29%

4.ห่วงกลัวติดโควิด-19   86.36%

5.การช่วยเหลือของภาครัฐ 85.99%

6. รายจ่าย 83.94%

7.สุขภาพของตนเอง 82.00%

8.รายได้ 81.51%

9. การเมืองในภาพรวม 81.36%

10 .โรคภัยไข้เจ็บ ยารักษาโรค 78.77%

11. หนี้สิน 76.91%

12.ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 74.19%

13.การเดินทาง 72.36%

14 .อาหารการกิน 71.50%

15.ห่วงเรื่องงาน/กลัวตกงาน 69.27%
เกาะติดข่าวที่นี่ 

website: www.TNNThailand.com  

facebook : TNNThailand 

twitter : @TNNThailand 

Line : @TNNThailand 

Youtube Official : TNNThailand