1
shared

เปิดคุณสมบัติผู้มีสิทธิครอบครองกัญชา

10 เมษายน 2562 02:30 88
เปิดคุณสมบัติผู้มีสิทธิครอบครองกัญชา

วันนี้เป็นวันแรกที่เปิดให้ผู้ต้องการครอบครองกัญชาทั้ง 3 กลุ่ม คือ กลุ่มนักวิจัย ผู้ป่วย และบุคคลอื่นๆ แจ้งขออนุญาตครอบครอง แต่วันแรกยังมีผู้จดแจ้งไม่มาก

 

วันนี้เป็นวันแรกที่เปิดให้ผู้ต้องการครอบครองกัญชาทั้ง 3 กลุ่ม คือ กลุ่มนักวิจัย ผู้ป่วย และบุคคลอื่นๆ แจ้งขออนุญาตครอบครอง แต่วันแรกยังมีผู้จดแจ้งไม่มาก แล้วใครบ้างที่สามารถมีกัญชาไว้ในครอบครองบ้าง

icon tagแท็กที่เกี่ยวข้อง