3
shared

"ทรัมป์" ระงับออกกรีนการ์ดให้ต่างชาติหวังป้องงานคนอเมริกันช่วงโควิด-19 l 22-04-63 l TNN World Today (คลิป)

23 เมษายน 2563 10:45 175
"ทรัมป์" ระงับออกกรีนการ์ดให้ต่างชาติหวังป้องงานคนอเมริกันช่วงโควิด-19 l 22-04-63 l TNN World Today (คลิป)

"ทรัมป์" ระงับออกกรีนการ์ดให้ต่างชาติหวังป้องงานคนอเมริกันช่วงโควิด-19 l 22-04-63 l TNN World Today

เกาะติดข่าวที่นี่
website: www.TNNThailand.com 
facebook : TNNThailand
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNThailand
Youtube Official : TNNThailand