5
shared

มท.2 ปลื้ม อุบัติเหตุสงกรานต์ 63 ลดลงจากปีก่อน 60%

22 เมษายน 2563 16:11 363
มท.2 ปลื้ม อุบัติเหตุสงกรานต์ 63 ลดลงจากปีก่อน 60%

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เผยสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนระหว่าง 10-16 เม.ย. 63 พบเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้น 1,307 ครั้ง ผู้บาดเจ็บ 1,260 ราย เสียชีวิต 167 ราย

วันนี้ (22 เม.ย.63) ที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) เป็นประธานการประชุมสรุปผลดำเนินการและการรายงานข้อมูลสถิติอุบัติเหตุทางถนนระหว่างวันที่ 10 - 16 เมษายน 2563ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 63) กล่าวว่า เนื่องจากช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ รัฐบาลได้มีการเลื่อนวันหยุดช่วงเทศกาลฯออกไปก่อน เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) แต่ทางศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน(ศปถ.)ยังคงมีนโยบายให้ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด ดำเนินการเก็บสถิติ ข้อมูลอุบัติเหตุเช่นเดิม

ทั้งนี้ ข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2563 ระหว่างวันที่ 10-16 เมษายน 2563 โดยรายงานข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พบว่าปี 2563 เป็นสงกรานต์ที่มีการประกาศภาวะฉุกเฉิน ทำให้คนที่บาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนลดลง อุบัติเหตุเกิดขึ้น 1,307 ครั้ง ผู้บาดเจ็บ 1,260 ราย เสียชีวิต 167 เมื่อเทียบกับสงกรานต์ปี 2562 ซึ่งเกิดอุบัติเหตุ 3,338 ครั้ง ลดลง 2,031 ครั้ง (60.84%)  บาดเจ็บ 3,442 ราย ลดลง 2,182 คน (63.39%) เสียชีวิต 386 ราย ลดลงจากปีที่แล้ว 219 ราย(56.74%)

สำหรับจังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุด ได้แก่ เชียงใหม่ 63 ครั้ง จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุด คือ ชลบุรี 14 ราย และจังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสะสมสูงสุด คือ เชียงใหม่ 63 ราย ซึ่งสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ ดื่มแล้วขับ รองลงมา ขับรถเร็ว และ ไม่สวมหมวกนิรภัย ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ รถจักรยานยนต์ ร้อยละ 79.39

นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยเรื่องถนนและสภาพแวดล้อมเข้ามาเกี่ยวข้อง เช่น ถนนที่เป็นทางตรงระยะยาว ถนนที่มีทางร่วมทางแยก และจุดกลับรถที่มีลักษณะที่ไม่ปลอดภัย ดังนั้น ให้ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถอดบทเรียนในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ เพื่อหาจุดอ่อนและกำหนดมาตรการแก้ไขปัญหาเพื่อลดความสูญเสียและความเสียหายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

นายนิพนธ์ กล่าวว่า ถึงแม้ว่าตัวเลขอุบัติเหตุและจำนวนผู้เสียชีวิตจะลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน แต่ก็ยังเป็นสถิติที่สูงอยู่ เพราะนับจากวันที่ 1 ม.ค.63 มาถึงปัจจุบัน พบว่า มีการสถิติเสียชีวิตจากอุบัติเหตุแล้วกว่า 5,000 รายและบาดเจ็บกว่ามากกว่า 310,000 ราย  โดยสาเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากรถจักรยานยนต์ ที่ไม่สวมหมวกนิรภัยและขับรถเร็ว ในส่วนนี้ก็ยังต้องคงมาตรการไว้เช่นเดิม จึงขอความร่วมมือไปยังด่านชุมชน จุดตรวจจุดสกัดต่างๆให้เข้มงวดเรื่องการสวมหมวกนิรภัยควบคู่ไปกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่าฯเพื่อลดการสูญเสียบนท้องถนนให้ได้มากที่สุด

เกาะติดข่าวที่นี่
website: www.TNNThailand.com 
facebook : TNNThailand
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNThailand
Youtube Official : TNNThailand