5
shared

ไม่ใช่เรื่องจริง! 1 พ.ค. นี้ ชลบุรีจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ

21 เมษายน 2563 19:56 855
ไม่ใช่เรื่องจริง! 1 พ.ค. นี้ ชลบุรีจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ

ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมเผย 1 พ.ค. นี้ ชลบุรีจะกลับมาสู่ภาวะปกติเป็นข้อมูลบิดเบือน จึงทำให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน

วันนี้ (21เม.ย.63) ตามที่ได้มีข่าวปรากฎในสื่อออนไลน์ต่างๆ ในประเด็นเรื่อง 1 พ.ค. นี้ ชลบุรีจะกลับมาสู่ภาวะปกติ ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี พบว่าข้อมูลดังกล่าวนั้น มีข้อมูลบิดเบือน

จากกรณีที่มีการส่งต่อภาพของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี ซึ่งภายในภาพมีการระบุข้อความว่า 1 พ.ค. นี้ ชลบุรีจะกลับมาสู่ภาวะปกติ เปิดทุกร้าน ทุกที่ ไม่ว่าจะเป็นร้านข้าว ร้านนวด ฟิตเนส โรงแรม ตลาดนัด และสวนสาธารณะ ซึ่งทางสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรีได้ออกมาชี้แจงว่า เป็นข้อมูลบิดเบือน เนื่องจาก มีการส่งต่อข้อมูลที่ไม่ครบถ้วน ขาดรายละเอียดประกอบภาพ ที่ระบุว่า “หากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 หลังจากวันนี้ไป ไม่ได้เลวร้ายลงจนผู้ว่าต้องออกคำสั่งเปลี่ยนแปลง” จึงทำให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน

ข้อเท็จจริงทั้งหมด คือ สืบเนื่องจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดได้นำเสนอคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ที่ 18/2563 ลงวันที่ 14 เม.ย. 2563 เรื่องมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤติการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 โดยจังหวัดเห็นว่าสถานการณ์การติดเชื้อมีแนวโน้มคลี่คลายลง ดังนั้นเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ผู้ประกอบการในพื้นที่ จึงกำหนดระยะเวลาในการปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ ถึงวันที่ 30 เม.ย. 2563 แต่ประเด็นดังกล่าวได้สร้างความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนให้แก่ประชาชนว่าหากสิ้นสุดระยะเวลาการปฏิบัติตามมาตรการแล้วจะสามารถกลับมาสู่ภาวะปกติได้เลย ซึ่งในข้อเท็จจริงสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรีได้ชี้แจงว่าการกลับเข้าสู่ภาวะปกติได้นั้นต้องขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของประเทศและจังหวัดด้วย หากสถานการณ์ดีขึ้นตามลำดับ แต่หากสถานการณ์ไม่ดีขึ้นทางจังหวัดจะได้มีการออกคำสั่งเพิ่มเติมต่อไป

ดังนั้นข้อมูลที่มีการโพสต์ และแชร์ต่อในขณะนี้ จึงเป็นข้อมูลบิดเบือน ขอความร่วมมือประชาชน ไม่แชร์ ไม่ส่งต่อข่าวดังกล่าว เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี สามารถติดตามได้ที่เฟซบุ๊ก สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี – Chonburi PR หรือโทร. 038 279 448

เกาะติดข่าวที่นี่
website: www.TNNThailand.com 
facebook : TNNThailand
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNThailand
Youtube Official : TNNThailand