1
shared

ส.บอล ยันซื้อแข้งได้อีกรอบก่อนเตะ,คอนเฟิร์มโควต้า ACL

21 เมษายน 2563 19:03 246
ส.บอล ยันซื้อแข้งได้อีกรอบก่อนเตะ,คอนเฟิร์มโควต้า ACL

สมาคมฟุตบอลฯ ยืนยัน ไทยลีกจะกลับมาเตะอีกครั้งเดือน ก.ย. นี้ ส่วนการซื้อขายนักเตะ สามารถลงทะเบียนแข้งใหม่ได้ก่อนลงทำการแข่งขัน 2 สัปดาห์ นอกจากนี้ยังชี้แจงว่านับผลจาก 4 นัดแรก รวมทั้งคอนเฟิร์มโควต้าแชมเปี้ยนส์ลีกเรียบร้อย

วันนี้ (21 เม.ย. 63) ตามที่ สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดย บริษัท ไทยลีก จำกัด ได้มีการจัดประชุมสโมสรสมาชิก ระดับไทยลีก 1 และ ไทยลีก 2 เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2563 เพื่อหารือถึงแนวทางการจัดการแข่งขันฟุตบอลลีกอาชีพ ที่มีผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ผลการประชุมฯ โดยมติของสโมสรสมาชิกสรุปได้ ดังนี้


1.เรื่องการจัดการแข่งขันฯ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ ให้เปลี่ยนแปลงปฏิทินการแข่งขัน

ในฤดูกาล 2563 โดยกำหนดการแข่งขันใหม่จะเริ่มในเดือนกันยายน 2563 และสิ้นสุดฤดูกาลในเดือน พฤษภาคม 2564 แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19

2.กำหนดระยะเวลาการซื้อ-ขายนักกีฬา (Transfer Window) ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ ให้ทำการเปิดตลาดซื้อ-ขายนักกีฬาเป็น 2 รอบ คือ 

ครั้งที่ 1  ระยะเวลา 2 สัปดาห์ สำหรับรอบก่อนจะกลับมาแข่งขันใหม่ โดยให้สโมสรขึ้นทะเบียนนักกีฬาที่จะเข้าร่วมการแข่งขันใหม่ได้

ครั้งที่ 2 รอบครึ่งฤดูกาลหลัง (ระยะเวลา 2 สัปดาห์) จำกัดโควต้าตามระเบียบการแข่งขันฯ 

โดย สมาคมฯ จะทำหนังสือถึง สมาพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (FIFA) เพื่อขออนุมัติการเปิดระยะเวลาตลาดการซื้อ-ขายนักกีฬาดังกล่าว

3.เรื่องค่าตอบแทนนักกีฬาและผู้เกี่ยวข้อง สโมสรสมาชิกมีมติเป็นเอกฉันท์ ให้ทุกสโมสรนำแนวทางการเจรจาลดค่าตอบแทนนักกีฬาและผู้เกี่ยวข้องลง 50 เปอร์เซ็นต์ โดยเป็นการเจรจาปรับปรุงสัญญาร่วมกันระหว่างสองฝ่าย เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการขาดสภาพคล่องทางการเงินของสโมสรสมาชิก จนถึงวันที่เริ่มกลับมาทำการแข่งขันฯ

 4. เรื่องการส่งตัวแทนสโมสรเข้าร่วมการแข่งขัน AFC Champions League ในฤดูกาล 2021 

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ ให้ส่งสโมสรที่มีผลการแข่งขันในลำดับ 1 - 4 (ตามตามตารางคะแนน) ของการแข่งขันฟุตบอลลีกอาชีพ ระดับ ไทยลีก 1 ของครึ่งฤดูกาลแรก เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันฯ 

5. เรื่องการนับผลการแข่งขัน 4 นัดแรกของฤดูกาล 2020 ที่ประชุม

มีมติเป็นเอกฉันท์ขอให้สโมสรสมาชิก ระดับไทยลีก 1 ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็น โดยให้ผู้มีอำนาจลงนามในแบบสอบถาม พร้อมประทับตราสโมสร และส่งกลับที่ บริษัท ไทยลีก จำกัด ภายในวันพุธที่ 22 เมษายน 2563 นั้น สโมสรสมาชิก ไทยลีก 1 ได้ส่งเอกสารแสดงความความคิดเป็นลายลักอักษรให้สมาคมฯพิจารณา โดยมีมติเห็นพ้องต้องกันให้นำผลการแข่งขัน 4 นัดแรกของฤดูกาล 2020 ที่ได้มีการแข่งขันไปแล้วมาคำนวณผลการแข่งขันต่อเนื่อง เมื่อกลับมาทำการแข่งขันใหม่