113
shared

เปิดขั้นตอนเช็คสถานะเกษตรกรผ่าน http://farmer.doae.go.th-แอปฯFarmbook

18 เมษายน 2563 15:35 26007
เปิดขั้นตอนเช็คสถานะเกษตรกรผ่าน http://farmer.doae.go.th-แอปฯFarmbook

ขั้นตอนการตรวจสอบสถานะเกษตรกร ผ่าน http://farmer.doae.go.th และ อัพเดตทะเบียนเกษตรกร ด้วยแอปฯ Farmbook       หลังจากที่รัฐออกมาตรการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 หรือ เงินเยียวยา "เราไม่ทิ้งกัน" รายละ 5,000 บาท  อาจมีหลายคนที่เข้าไปลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ แต่อาจจะชวดโอกาสไป เพราะในระบบฐานข้อมูลกลับแจ้งว่า ท่านเป็นเกษตรกร  

        ซึ่งในส่วนของผู้ที่เป็นเกษตรกร รัฐบาลมีมาตรการรองรับอยู่แล้ว โดยล่าสุด กระทรวงการคลัง ได้เตรียมเสนอที่ประชุม ครม. พิจารณาจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกร แก้ปัญหาวิกฤต โควิด-19 และภัยแล้ง รายละ 15,000 บาท จำนวน 9 ล้านครัวเรือน(ครัวเรือนละ 1 ราย)  แต่จ่ายครั้งเดียว โดยจะยึดโยงข้อมูลที่เกษตรกรขึ้นทะเบียนกับกรมวิชาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก่อนหน้านี้ และตรวจสอบกับฐานข้อมูลของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือ ธ.ก.ส.

        โดยการจ่ายเงินให้กลุ่มเกษตรกรจะจ่ายเพียงรอบเดียว 15,000 บาท ต่างจากการจ่ายเยียวยา 5 พันบาทให้อาชีพอิสระที่จ่ายเป็นรายเดือนไป 3 เดือนก่อนจะขยายออกไปภายหลัง   ดังนั้น TNN Online จึงนำขั้นตอนตรวจสอบสถานะการเป็นเกษตรกรมาฝาก 

        ก่อนอื่น ต้องเข้าไป(คลิ๊กที่ลิงค์)   http://farmer.doae.go.th  จะปรากฎหน้าตาเว็บไซต์ "การตรวจสอบสถานะความเป็นเกษตรกรและสมาชิกครัวเรือน" โดยจะปรากฏช่องว่างให้เรากรอกข้อมูลลงไป          จากนั้นกรอกบัตรประจำตัวประชาชน  เพื่อตรวจสอบสถานะความเป็นเกษตรกรของท่าน 

        หากท่านเป็นเกษตรกร ระบบก็จะขึ้นสถานะ ชื่อ ที่อยู่ และปีที่ลงทะเบียนล่าสุด ขึ้นมา  เช่น นาย สมัย รักชาติ  เป็นหัวหน้าครัวเรือน ขึ้นทะเบียนที่ อ.หนองไผ่ จ.เพชรณ์   ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด ปี 2562   เป็นต้น 


 อ่านข่าว  

        สำหรับเกษตรกร ที่มีข้อมูลอยู่ในระบบ จะต้องมีการปรับปรุงข้อมูล บน แอปพลิเคชัน  Farmbook ซึ่งแอปฯนี้ ถ้าว่ากันง่ายๆ ก็เป็นเหมือน สมุดทะเบียนเกษตรกรออนไลน์ ที่สามารถเข้าไปดูข้อมูล หรือเข้าไปแก้ไขข้อมูลได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องเดินทางไปยังสำนักงานเกษตรให้เสียเวลา  แต่แอปฯนี้จะได้เฉพาะผู้ที่เป็นเกษตรกรรายเดิม แปลงเดิมเท่านั้น ไม่สามารถใช้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรใหม่ได้ โดยให้ทำตามขั้นตอนดังนี้ 

        1. ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น Faembook ได้ทั้ง IOS และ Android

        2. กดเลือกเมนูแจ้งปลูก

        3. เลือกแปลงปลูกที่ต้องการแจ้งปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร

        
        4. เลือกพืช ที่ต้องการแจ้งปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร

        5. กรอกข้อมูลต่างๆ ให้ครบถ้วน

        6. กดบันทึก

           สำหรับการเข้าใช้งานแอปฯ  ให้ใช้รหัสทะเบียนเกษตรซึ่งระบุอยู่ในทะเบียนเกษตรกร  ลงชื่อเข้าใจงานแอปฯ   ซึ่งการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร คือ การแจ้งปลูกพืชทุกฤดูเพาะปลูก หลังจากปลูกพืชชนิดนั้นๆ แล้ว 15 วัน กรณีข้าว/พืชไร่ หรือกรณีพืชอายุสั้น หรือแจ้งปรับปรุงเป็นประจำทุกปีกรณีไม้ผล/ พืชยืนต้น อีกทั้งเกษตรกรหัวหน้าครัวเรือน สามารถแก้ไขปรับปรุงข้อมูลส่วนของสมาชิกครัวเรือนเกษตรกรที่เคยแจ้งไว้ตอนขึ้นทะเบียน แต่ไม่สามารถเพิ่มสมาชิกในครัวเรือนผ่านแอปพลิเคชั่น Farmbook ได้ 

         อย่างไรก็ตาม นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร บอกว่า  กรณีเป็นเกษตรกรที่ไม่เคยขึ้นทะเบียนเกษตรกร (เกษตรกรรายใหม่ แปลงใหม่)  หรือเป็นเกษตรกรที่เคยขึ้นทะเบียนเกษตรกรแล้ว แต่ต้องการเพิ่มเติมข้อมูลพื้นที่ปลูกแปลงใหม่ (เกษตรกรรายเดิม แปลงใหม่)  เมื่อเกษตรกรทำการปลูกพืชแล้ว 15 วัน สามารถขึ้นทะเบียนเกษตรกรได้ที่บ้าน  ด้วยการกรอกแบบฟอร์มการขึ้นทะเบียนเกษตรกร (ทบก.01) ให้ชัดเจนอ่านง่าย  แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาเอกสารแสดงสิทธิการถือครองที่ดิน พร้อมลงวันที่กรอกแบบฟอร์ม ทบก.01 ซึ่งแบบฟอร์มดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่ farmer.doae.go.th หรือขอรับได้ที่ผู้นำชุมชน  แล้วนำเอกสารทั้งหมดส่งให้กับผู้นำชุมชนรวบรวมจัดส่งให้เจ้าหน้าส่งเสริมการเกษตร  เพื่อดำเนินการบันทึกเข้าในระบบทะเบียนเกษตรกร  และลงพื้นที่ตรวจสอบแปลงปลูกอีกครั้ง 

        ส่วนมาตรการเยียวยาภัยแล้งและผลกระทบจากโควิด-19  จะมีรูปแบบการเยียวยาในรูปแบบใด ยังต้องติดตามข่าวสารจากทางรัฐบาลกันไปก่อน  ตอนนี้เป็นเพียงการตรวจสอบสถานะและอัพเดตข้อมูลเกษตรกร  เพื่อเตรียมความพร้อมไว้เท่านั้น เมื่อมีมาตรการออกมาจะได้รับการช่วยเหลืออย่างเหมาะสม


  

เกาะติดข่าวที่นี่
website: www.TNNThailand.com 
facebook : TNNThailand
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNThailand
Youtube Official : TNNThailand