7
shared

ท่าเรือแหลมฉบังลดค่าธรรมเนียมสู้โควิด-19

15 เมษายน 2563 18:10 306
ท่าเรือแหลมฉบังลดค่าธรรมเนียมสู้โควิด-19

การท่าเรือแห่งประเทศไทย ประกาศลดค่าธรรมเนียมน้ำมัน ท่าเรือกรุงเทพ และท่าเรือแหลมฉบัง 5% พร้อมขยายเวลาผ่อนผันการชำระเงิน ช่วยบรรเทาผลกระทบโควิด-19

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจ  รวมถึง การขนส่งทางทะเล ทั้งในเรื่องจำนวนตู้สินค้าที่ลดลงและจำนวนเที่ยวเรือที่จำเป็นต้องถูกยกเลิก เรือโท กมลศักดิ์ พรหมประยูร ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) เปิดเผยว่า  คณะกรรมการฝ่ายบริหาร กทท. จึงได้พิจารณาเห็นชอบให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเสียหายของสายเดินเรือและตัวแทนเรือที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว โดย  ลดค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของการให้บริการตู้สินค้าและเรือลากจูง ทั้งที่ท่าเรือกรุงเทพ และท่าเรือแหลมฉบัง  5% จากอัตราที่ได้ประกาศใช้อยู่ในปัจจุบัน โดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2563 พร้อมขยายระยะเวลาผ่อนผันให้ชำระเงินตามใบแจ้งหนี้จากเดิมที่กำหนดไว้ 15 วัน เป็น 45 วัน ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่ใบแจ้งหนี้ที่ลงวันที่ 15 เมษายน ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563

ด้านนายคงฤทธิ์ จันทริก ผู้อำนวยการบริหาร สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย ระบุว่า  การแพร่ระบาดของโควิด-19  ส่งผลให้การขนส่งทางอากาศลดลง และสัดส่วนการขนส่งทางบกและทางเรือเพิ่มขึ้น ส่งผลให้เกิดปัญหาความแออัดจากระบบการตรวจสอบสินค้าส่งออกที่เพิ่มมาตรการด้านความปลอดภัยเข้มงวดมากขึ้น และมีค่าใช้จ่ายซ้ำซ้อนเกิดขึ้นตามมา กลายเป็นต้นทุนของผู้ประกอบการ นอกจากนี้ เพื่อเป็นการช่วยเหลือลดต้นทุนให้ผู้ส่งออก ท่ามกลางการส่งออกที่ลดลง  จึงเสนอว่าทางการท่าเรือแห่งประเทศไทย ควรพิจารณาแก้ไขประกาศเรื่องการกำหนดอัตราค่าภาระของเรือชายฝั่ง (ท่าเทียบเรือ A) ท่าเรือแหลมฉบัง  หนึ่งในท่าเรือสำคัญของพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี  ในส่วนของค่ายกตู้สินค้า เพื่อช่วยลดภาระต้นทุนการขนส่งให้กับผู้ส่งออก 


เกาะติดข่าวที่นี่ 
website: www.TNNThailand.com  
facebook : TNNThailand 
twitter : @TNNThailand 
Line : @TNNThailand 
Youtube Official : TNNThailand