2
shared

เปิดงานสมโภชและนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ

10 เมษายน 2562 02:30 325
เปิดงานสมโภชและนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ

คณะพระสงฆ์ เปิดงานสมโภชและนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ ประจำปี 2562

 

เมื่อวันที่ 23 ก.พ.62) ที่พลับพลารับเสด็จวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ พระเดชพระคุณ พระพรหมวชิรญาณ กรรมการมหาเถรสมาคม ,เจ้าอาวาสวัดยานาวา , ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานสํานักงานกํากับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พระธรรมปัญญาบดี อธิบดีสงฆ์วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ พระธรรมโพธิวงศ์ (วีรยุทฺโธ) หัวหน้าพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย - เนปาล นายชุตินทร คงศักดิ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี ประธานฝ่ายฆราวาส MAHARAJA BAHADUR H.M.MRIGENDRA PRATAP SHAHI เจ้ามัลละกษัตริย์ พระมหากษัตริย์ผู้สืบเชื้อสายจากเจ้ามัลละกษัตริย์ ผู้ปกครองแคว้นมัลละ นครกุสินารา พร้อมด้วยมหาราชินี ราชโอรส ราชธิดา ร่วมในพิธีเปิดงานสมโภชและนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ ประจำปี 2562 มอบรองวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขันวาดภาพระบายสีพระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก รางวัลร้องเพลงสรรเสริญพระพุทธเจ้า รางวัลการแข่งขันกีฬาคริเก็ต และมอบทุนการศึกษาแก่พระภิกษุสามเณรนานาชาติเมืองกุสินารา 

 

ด้วยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระมหาเจดีย์ขึ้นที่วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ อันเป็นสังเวชนียสถานที่เสด็จปรินิพพาน สถานที่ถวายพระเพลิงพระพุทธ และแบ่งแจกพระบรมสารีริกธาตุให้พระราชา ๘ พระนคร นับเป็นมหามงคลที่พุทธบริษัทชาวไทยทั่วโลกได้สร้างวัดนี้ขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในวโรกาสที่พระองค์ ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี 

 

เมื่อสร้างพระมหาธาตุเจดีย์ขึ้นด้วยพระราชทรัพย์ พสกนิกรชาวไทยผู้จงรักภักดี และชาวพุทธผู้ศรัทธาเลื่อมใสนั้นแล้ว ทรงพระมหากรุณาอันล้นพ้นหาที่สุดมิได้ โปรดเกล้าพระราชทานพระบรมสารีริกธาตุ กับเส้นพระเจ้า และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุกับเส้นพระเจ้าไว้ที่พระมหาธาตุเฉลิมราชศรัทธา ให้เป็นที่สักการบูชาด้วยสัมมาปฏิบัติจากชาวพุทธทั่วโลกและผู้ศรัทธาเลื่อมใสจากนานาอริยะประเทศ เพื่อให้เกิดประเพณีอันดีงาม และสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้สถาพร จึงได้จัดงานสมโภชและนมัสการพระบรมสารีริกธาตุขึ้น เป็นที่รวมศรัทธา ให้งดงามยิ่ง อันเป็นผลจากการเชิดชูสถาบัน ทั้ง 3 คือ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ในแดนพุทธภูมิ ในวันปลงมายุสังขาร 

 

 

ช่องทางติดตามข่าวกับสถานีข่าว TNN24 ช่อง16 
Facebook: https://www.facebook.com/TNN24 
Twitter :https://twitter.com/tnnthailand 
Instagram :https://www.instagram.com/tnnthailand
Youtube :https://www.youtube.com/tnn24official 
Website :http://www.tnnthailand.com

Add Line TNN24 official เพียงเสิร์ชหาไอดี @TNN24 
หรือ คลิกที่นี่!!

เพิ่มเพื่อน

 

icon tagแท็กที่เกี่ยวข้อง