7
shared

รัฐ เล็งปิดจ็อบเวนคืน-รื้อย้ายสร้างไฮสปีดซี.พี. ม.ค.ปี64

11 เมษายน 2563 17:09 360
รัฐ เล็งปิดจ็อบเวนคืน-รื้อย้ายสร้างไฮสปีดซี.พี. ม.ค.ปี64

รัฐเร่งเคลียร์ "เวนคืน-บุกรุก" ไฮสปีด 3 สนามบิน ปรับแผนให้ปิดจ็อบจบ ม.ค. 64 "ซี.พี." ขอเปิดพื้นที่ติดตั้งไซต์ ปรับรัศมีโค้ง "สุวรรณภูมิ-ฉะเชิงเทรา- อู่ตะเภา" หน่วยงานสาธารณูปโภคของบฯเพิ่ม จากเดิม 4.1 พันล้าน

วันนี้ (11 เม.ย.63) รายการเศรษฐกิจอินไซต์  รายงานว่า   นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม ในฐานะประธานคณะทำงานเร่งรัดการส่งมอบพื้นที่และการรื้อย้ายสาธารณูปโภค โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน (ดอนเมือง-สุวรรณภูมิ-อู่ตะเภา) เปิดเผยว่าได้ประชุมทางไกลติดตามความคืบหน้า การเวนคืนที่ดินและการจัดการกับผู้บุกรุกของโครงการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขณะนี้ได้ข้อสรุปไทม์ไลน์การเวนคืนแล้ว

โดยช่วงเดือน เม.ย. จะเป็นขั้นตอนของการสำรวจและปักหลักเขตเวนคืน และจัดประชุมเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่ถูกเวนคืนรับทราบ จากนั้นเดือน พ.ค.จะสำรวจรายละเอียดที่ดิน อาคาร สิ่งปลูกสร้าง ต้นไม้ และอื่น ๆ และเดือน ก.ย.จะสรุปรายละเอียดค่าทดแทนทั้งหมด จากนั้นตั้งแต่เดือน ต.ค.- ธ.ค.นี้จะเริ่มทำสัญญาซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ของผู้ถูกเวนคืน และทยอยจ่ายค่าเวนคืน โดยตั้งเป้าภายในเดือน ม.ค. 2564 จะเคลียร์ที่ดินครบทั้งหมดและดำเนินการส่งมอบที่ดินสำหรับก่อสร้างโครงการต่อไป

          "จะมีพื้นที่เวนคืนทั้งหมด 931 แปลงส่วนผู้บุกรุกขณะนี้มีจำนวนทั้งสิ้น 1,352 หลัง แบ่งเป็นผู้บุกรุกที่กีดขวางแนวเส้นทางของโครงการ 498 หลัง ซึ่งใน 498 หลังจะแยกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรก พร้อมรับค่าเยียวยา แต่ขอเวลารื้อย้าย จำนวน 156 หลัง และกลุ่มที่พร้อมรับค่าเยียวยาและออกจากพื้นที่เลย 342 หลัง ซึ่งได้ให้การรถไฟแห่งประเทศไทยเร่งรัดกระบวนการเจรจาในรายละเอียดและเร่งรื้อย้ายออกให้เร็วที่สุด จะให้เคลียร์พื้นที่ให้จบพร้อมกับการเวนคืนที่เดือน ม.ค. 2564 ซึ่งคณะทำงานพยายามเร่งให้เร็วขึ้นจากกำหนดเดิมที่วางไว้ในช่วงเดือน ต.ค. 2564"

นายขัยวัฒน์  กล่าวอีกว่า ขณะที่การ รื้อย้ายระบบสาธารณูปโภคของหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง 4 หน่วย ได้แก่ การประปานครหลวง (กปน.) การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ได้รับ จัดสรรงบประมาณเปิดพื้นที่จากอีอีซีแล้ว 490 ล้านบาท และได้ประสานงานกับสำนักงบประมาณเพื่อขอจัดซื้อจัดจ้างแล้ว อยู่ระหว่างรออนุมัติวงเงินงบประมาณ เป็นการใช้งบกลางปี 2563

นอกจากนี้  ยังมีงบก่อสร้างทดแทนใน พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ซึ่งรวมกรุงเทพมหานคร (กทม.) ด้วย จะของบประมาณเพิ่มเติมอีก 1,000 ล้านบาท จากที่คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (กพอ.) หรือบอร์ดอีอีซีอนุมัติกรอบไปแล้ว 4,103 ล้านบาท

ทั้งนี้ หากต้องทำ EIA เพิ่มเติมก็ให้ส่งประเด็นให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) พิจารณาและเชิญให้มาร่วมประชุม เพื่อให้ความเห็นและคำแนะนำด้วย ซึ่งการเวนคืนเพิ่มตรงนี้ จะไม่รวมกับ พ.ร.ฎ.เวนคืนที่ได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีไปก่อนหน้านี้ อาจจะต้องขออนุมัติเพิ่มเติม โดยจะต้องเวนคืนเท่าที่จำเป็นและต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการบำรุงรักษาโครงการตลอดอายุสัมปทาน 50 ปีเกาะติดข่าวที่นี่
website: www.TNNThailand.com 
facebook : TNNThailand
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNThailand
Youtube Official : TNNThailand