2
shared

สืบสานงานพัฒนา(06/01/62)

10 เมษายน 2562 02:30 141
สืบสานงานพัฒนา(06/01/62)ตอนเพิ่มประสิทธิภาพบรรเทาอุทกภัยหาดใหญ่

สืบสานงานพัฒนา(06/01/62)ตอนเพิ่มประสิทธิภาพบรรเทาอุทกภัยหาดใหญ่

สารคดีเฉลิมพระเกียรติ "สืบสานงานพัฒนา" ออกอากาศหลังข่าวในพระราชสำนัก ทุกวันเสาร์-อาทิตย์