6
shared

แบงก์ชาติ ย้ำมาตรการ "BSF" เพื่อรักษาเสถียรภาพระบบการเงิน

30 เมษายน 2563 21:25 397
แบงก์ชาติ ย้ำมาตรการ "BSF" เพื่อรักษาเสถียรภาพระบบการเงิน

ธนาคารแห่งประเทศไทย  พร้อมปรับปรุงเกณฑ์ BSF ให้ชัดเจน ยืนยัน การออกมาตรการนี้เพื่อรักษาเสถียรภาพของระบบการเงิน ชี้ ตลาดตราสารหนี้ภาคเอกชนมีมูลค่าถึง 3.6 ล้านล้านบาท 

วันนี้ (10 เม.ย.63) นางจันทวรรณ สุจริตกุล ผู้ช่วยผู้ว่าการสายสื่อสารและความสัมพันธ์องค์กร ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า   ธปท. ขอขอบคุณสำหรับความห่วงใยที่อดีตผู้บริหาร ธปท. ได้ยกขึ้นในเรื่อง การออก  พ.ร.ก. การสนับสนุนสภาพคล่องเพื่อดูแลเสถียรภาพตลาดตราสารหนี้ภาคเอกชน (Corporate Bond Stabilization Fund: BSF)  รวมทั้ง เสนอแนะให้ใช้กลไกของธนาคารของรัฐในการตัดสินใจ  เรื่องการลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชน  โดย  ธปท. ยืนยันว่า การออกมาตรการในครั้งนี้เพื่อรักษาเสถียรภาพของระบบการเงิน   เพราะตลาดตราสารหนี้ภาคเอกชนที่มีขนาดถึง 3.6 ล้านล้านบาท หรือ กว่าร้อยละ 20 ของ GDP   เป็นแหล่งระดมเงินทุนและแหล่งลงทุนที่สำคัญ  ถ้าตลาดการเงินส่วนใดส่วนหนึ่งมีปัญหา   ก็อาจจะกระทบเป็นลูกโซ่ไปสู่ระบบการเงินโดยรวมและภาคเศรษฐกิจจริง 


 นอกจากนี้ การรอให้เกิดปัญหาขึ้นก่อนแล้วจึงเข้าไปแก้ไข  ย่อมมีต้นทุนต่อระบบเศรษฐกิจการเงินสูงกว่าการเข้าไปดูแลก่อนที่ปัญหาจะลุกลาม   จึงต้องเตรียมเครื่องมือไว้ล่วงหน้า   และการตัดสินใจที่ต้องการความรวดเร็วเร่งด่วน   อาจจะทำให้ไม่สามารถพึ่งพากลไกการทำงานของธนาคารเฉพาะกิจของรัฐแต่เพียงฝ่ายเดียว   ซึ่งมีพันธกิจอื่นอยู่แล้ว  ในขณะที่ผู้ออกตราสารหนี้ภาคเอกชน   ก็มักจะไม่ใช่ลูกค้าที่ธนาคารเฉพาะกิจของรัฐมีความคุ้นเคยอยู่เดิม   พร้อมย้ำว่า การออกพระราชกำหนดฯ ให้อำนาจ ธปท. ดำเนินการเรื่อง BFS ไม่ได้เป็นการแก้กฎหมาย ธปท. แต่เป็นการให้อำนาจการดำเนินการชั่วคราวในการเข้าไปดูแลตลาดตราสารหนี้ภาคเอกชน โดย พ.ร.ก. มีอายุ 5 ปี และไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงหลักการที่วางใน พ.ร.บ. ธปท. 2551 แต่อย่างใด

อย่างไรก็ดี  การวางแนวทางการทำงานของกองทุน BSF มีการจัดโครงสร้างการกำกับดูแล กระบวนการทำงานและการบริหารความเสี่ยงกองทุน BSF อย่างรอบคอบ รัดกุม และโปร่งใส โดยทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ  กระทรวงการคลัง สำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต) ธนาคารพาณิชย์ และผู้เชี่ยวชาญอิสระ รวมทั้งการใช้มืออาชีพมาร่วมบริหารจัดการกองทุน โดยธนาคารเฉพาะกิจของรัฐ ก็จะเป็นส่วนหนึ่งในฐานะผู้ลงทุนในตราสารหนี้เอกชนด้วยเช่นกัน

"ธปท.  ยังคงยึดหลักการของการเป็นผู้ให้สภาพคล่องแหล่งสุดท้าย (last resort) ที่ให้กู้แก่บริษัทที่มีผลดำเนินธุรกิจดีต่อเนื่อง (viable) เพื่อเป็นแหล่งเงินสำรองระยะสั้น และยึดมั่นในหลักการดูแลเศรษฐกิจการเงินให้มีเสถียรภาพ ไม่ใช่การดูแลนักลงทุนรายบุคคล แต่เป็นการดูแลระบบการเงินของประเทศ  รวมทั้ง การทำงานของ ธปท. ได้หารือและรับฟังความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศ จึงขอให้เชื่อมั่นว่าข้อกังวลต่างๆ  ของท่านอดีตผู้บริหารเป็นหลักการทำงานที่ ธปท. ยึดมั่นมาโดยตลอด และ ยินดีรับฟังความเห็นจากทุกภาคส่วนเพื่อนำมาปรับปรุงกฎเกณฑ์ให้ชัดเจนต่อไป" นางจันทวรรณ กล่าว เกาะติดข่าวที่นี่
website: www.TNNThailand.com 
facebook : TNNThailand
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNThailand
Youtube Official : TNNThailand