3
shared

เปิดตัวหมวกอัดอากาศจากหน้ากากดำน้ำ

10 เมษายน 2563 09:55 672

วชิระฯ เปิดตัว Mini PAPR Version2 ผลิตจากหน้ากากดำน้ำ ระบุผลิตได้เร็ว เร่งทยอยส่งมอบให้โรงพยาบาล 250 แห่ง สู้โควิด-19


รศ.นพ.อนันต์ มโนมัยพิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เปิดเผยว่า ขณะนี้วชิรพยาบาลได้จัดส่ง PAPR หรือหมวกอัดอากาศป้องกันการติดเชื้อความดันบวก ให้แก่โรงพยาบาลทั่วประเทศแห่งละ 2 ชุด ได้ 40 โรงพยาบาล พร้อมกันนี้กำลังเร่งการผลิตให้ได้ครบจำนวน 500 ชุด เพื่อส่งมอบให้โรงพยาบาลอย่างน้อย 250 แห่ง ภายในเดือนเมษายนนี้ ก่อนที่กลุ่มพันธมิตร PTT GC และบริษัทในเครือจะขึ้นสายการผลิตในทางอุตสาหกรรมเสร็จสิ้นในต้นเดือนพฤษภาคม ซึ่งจะมีขีดความสามารถผลิตได้ในระดับหลายพันชุดต่อเดือนและอาจส่งมอบให้แก่ทุกโรงพยาบาลทั่วประเทศ ประมาณ 1,000 โรง ได้ในเดือนพฤษภาคมนี้

ในขณะนี้ได้เร่งการผลิตให้เพียงพอกับการดูแลผู้ป่วย Covid-19 ที่กระจายอยู่ในโรงพยาบาลทั่วประเทศ ดังนั้น วชิรพยาบาล จึงได้ดัดแปลงหน้ากากดำน้ำชนิดเต็มใบให้สามารถต่อท่อกรองอากาศเข้ากับพัดลมอัดอากาศและไส้กรอง Hepa Filter และสามารถใช้ในการปฏิบัติการทางการแพทย์ได้ โดยมีประสิทธิภาพไม่แตกต่างจาก PAPR ชนิดคลุมเต็มศีรษะ โดยวชิรพยาบาลเรียกการประดิษฐ์ชิ้นใหม่นี้ว่า Mini PAPR Version2 ซึ่งสามารถผลิตให้เร็วขึ้นกว่าเดิม และจะส่งมอบทั้ง PAPR และ Mini PAPR Version อย่างละหนึ่งชุด ให้แก่โรงพยาบาลเป้าหมาย 100 โรงแรกได้ภายในสัปดาห์หน้า เพื่อให้สามารถมีอุปกรณ์ป้องกันในการให้การดูแลรักษาผู้ป่วย Covid-19 อย่างครบถ้วนสมบูรณ์

สำหรับ Mini PAPR Version 2 นี้ จะใช้วัสดุในประเทศ จากการดัดแปลง ปรับปรุงโดยความร่วมมือของคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ หลายสถาบัน และให้ประสิทธิภาพสูงสุดได้ทัดเทียมกับ PAPR ที่สั่งซื้อจากต่างประเทศ โดยได้รับการจัดหา สนับสนุนอุปกรณ์หน้ากากดำน้ำแบบเต็มใบจากบริษัท ปตท จำกัด (มหาชน) ซึ่งจะจัดหาเร่งด่วนให้ได้หน้ากากดำน้ำทั้งแบบเต็มใบชุดแรกจำนวน 500 ใบ ให้แก่วชิรพยาบาล พรุ่งนี้ ( 10 เม.ย.) หลังจากนั้นในวันที่ 13 เมษายน หน้ากากป้องกันการติดเชื้อ Mini PAPR Version2 จะทยอยจัดส่งให้แก่โรงพยาบาลเป้าหมายทั่วประเทศ


 

เกาะติดข่าวที่นี่
website: www.TNNThailand.com 
facebook : TNNThailand
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNThailand
Youtube Official : TNNThailand