19
shared

คลังเร่งสรุปแจกเงิน "เกษตรกร" ไม่เกิน เม.ย.นี้

9 เมษายน 2563 18:38 3525
คลังเร่งสรุปแจกเงิน "เกษตรกร" ไม่เกิน เม.ย.นี้

รมว.คลังเรียกประชุม ธกส. เร่งสรุปแนวทางแจกเงิน "เกษตรกร" 9 ล้านครัวเรือนไม่เกินเม.ย.นี้

วันนี้(9 เม.ย.63) นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ได้เรียกชุดคณะกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เข้าหารือเกี่ยวกับกรอบแนวทางในการเยียวยาเกษตรกร ซึ่งจะพยายามหาข้อสรุปโดยเร็ว และให้ครอบคลุมเกษตรกร ซึ่งจากการประเมินเบื้องต้น มีข้อมูลเกษตรกรที่ลงทะเบียนไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตร และธ.ก.ส. จำนวน 9 ล้านครัวเรือน ขณะที่วงเงิน 30,000 บาท ที่จะเข้าไปช่วยเหลือเกษตร ยังไม่ได้สรุปว่าจะเป็นจำนวนเท่าไหร่และจ่ายในลักษณะอย่างไร

ซึ่งมีความเป็นไปได้ที่จะแจกเป็นเงินสดให้เป็นครัวเรือนเหมือนอาชีพอิสระที่ลงทะเบียนได้เดือนละ 5,000 บาท แต่ยังต้องหาข้อสรุปสุดท้าย ส่วนเงินงบประมาณได้เตรียมไว้แล้วจากการออก พ.ร.ก.กู้เงิน 1 ล้านล้านบาท ในส่วนแรก 6 แสนล้านบาทมีการกำหนดไว้ชัดเจน ในการเยียวยาผลกระทบโควิด ทั้งด้านการสาธารณสุข อาชีพอิสระ และเกษตรกร จะเร่งหารือให้ได้ข้อยุติเพื่อจ่ายเงินให้ได้ในเดือน เม.ย. 

นอกจากอาชีพอิสระและอาชีพเกษตรกรแล้ว กระทรวงการคลังก็จะพิจารณาให้ครอบคลุมอาชีพทั้งหมดที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และยังไม่ได้รับการช่วยเหลือ ก็จะหาวิธีดูแลให้ได้ทั้งหมด เพราะงบประมาณที่ตั้งไว้มีเพียงพอไม่ต้องห่วง

ขณะที่ นายนิพนธ์ พัวพงศกร นักวิชาการเกียรติคุณ สถาบันเพื่อการวิจัยและพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) ไม่เห็นด้วยกับการแจกเงินสดให้กับเกษตรกร เพราะปัญหาของเกษตรกรไม่ชัดเจนว่าถูกกระทบจากโควิด-19  แต่ก่อนหน้านี้เคยเสนอให้ช่วยเกษตรกร เพราะรัฐบาลประกาศว่าจะช่วยแรงงานที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 เพียง 3 ล้านคน จึงกังวลว่าแรงงานต่างจังหวัดที่มีครอบครัวเป็นเกษตรกรอาจไม่ได้รับความช่วยเหลือ หรือตกหล่นจากมาตรการที่รัฐบาลดำเนินการ แต่ขณะนี้รัฐบาลขยายความช่วยเหลือเพิ่มเป็น 9 ล้านคน ก็น่าจะครอบคลุมแรงงานกลุ่มนี้

สำหรับการใช้เงินจากพ.ร.ก.เงินกู้นั้น เสนอว่าแทนที่นำเงินไปแจกเกษตรกร เปลี่ยนเป็นนำเงินไปขยายความช่วยเหลือแรงงานที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 เพิ่มขึ้นอีกเป็น 14-15 ล้านคน น่าจะเป็นประโยชน์มากกว่า เพื่อให้ครอบคลุมแรงงานที่เดือนร้อนจริง โดยเฉพาะกลุ่มที่ลงทะเบียน "เราไม่ทิ้งกัน" แต่ไม่ได้รับเงินช่วยเหลือ เพราะตกหล่นจากระบบคัดกรอง ในส่วนนี้ภาครัฐควรให้มีการส่งเอกสารหรือข้อมูลหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อยืนยันความถูกต้อง ซึ่งน่าจะช่วยแรงงานได้เพิ่มได้อีก 3-4 ล้านคน 

สำหรับการแก้ปัญหาเกษตรกร ควรดูเป็นแต่ละเร่อง เช่น เรื่องราคาก็มีการประกันรายได้  เรื่องต้นทุน ก็ต้องหาแนวทางลดต้นทุน หรือปัญหาภัยแล้ง ก็ต้องให้ความช่วยเหลือแต่ละเรื่องไป น่าจะตรงเป้าหมายมากกว่า 


ภาพประกอบข่าวโดย Sasin Tipchai จาก Pixabay 

เกาะติดข่าวที่นี่
website: www.TNNThailand.com 
facebook : TNNThailand
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNThailand
Youtube Official : TNNThailand